24

Nog meer CDA’ers boos op Buma

Na twee maanden stilte komen er steeds meer kritische stemmen vanuit het CDA op de H.J. Schoolezing van Sybrand Buma. Oud-minister Hirsch Ballin uitte harde kritiek op Buma, die de tegenstellingen in de maatschappij aan zou zetten, en migranten in de kou liet staan. Rabbijn Lody van de Kamp zegt naar aanleiding van de veelbesproken lezing zelfs zijn lidmaatschap van het CDA na twintig jaar op vanwege de ‘uiterst rechtse’ koers. Donderdagavond bleek op een discussiebijeenkomst van het wetenschappelijk instituut van het CDA dat deze twee critici niet alleen zijn.

Zo vielen veel van zijn partijgenoten over de zinnen dat ‘immigratie uit Afrika het evenwicht in Europa verstoort’. Ook was er weinig goeds over voor de volgende alinea:

“Wie naar Nederland komt als immigrant of vluchteling wordt onderdeel van die gemeenschappelijke geschiedenis. We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen. Dat hoeft niet.”

Zo vond hoogleraar levensbeschouwing Govert Buijs dat Buma dit niet goed heeft gezegd. ‘Je kunt het in deze discussie eigenlijk nooit goed doen, maar hij had het wel beter kunnen doen’ aldus Buijs. Hij twijfelt eraan of Buma nog wel uitgaat van de ‘gemeenschappelijke gelijkwaardigheid’ tussen mensen, in plaats van hen de waarden op te leggen.

Ook hoogleraar Erik Borgman had moeite met passages uit de lezeing die hij ‘moeilijk te verteren’ noemt. Hij hekelt het opleggen van ‘joods-christelijke waarden’ aan nieuwkomers: “Zoals scholen niet kunnen zeggen: ‘Wij willen graag andere leerlingen’, kan een overheid niet zeggen: ‘Wij willen graag andere burgers’.” Aldus Borgman.

Ook Haarlemse burgemeerster Jos Wienen was niet te spreken over de lezing van Buma, wiens woorden hij ‘te kort’ noemt. Hij wil juist meer aandacht voor allochtone jongerne die zich buitengesloten voelen in de maatschappij.

Trouw: Het CDA hoopt dat Buma het niet zo bedoelde

cc-foto: European People’s Party

Geef een reactie

Laatste reacties (24)