13

Nog steeds tekort aan jonge leraren

Staatssecretaris weet niet waar 150 miljoen subsidie voor verjonging basisonderwijs is gebleven

Scholen mochten de in 2013 verstrekte subsidie om meer jonge leraren voor de klas te krijgen naar eigen inzicht inzetten. Het geld was bedoeld om 3000 jonge leraren een baan te geven in 2015. Maar van die afspraak is nu nog niets terecht gekomen.

De PvdA schat dat er nu 18.000 recent afgestudeerde Pabo’ers thuis zitten, dan wel zich noodgedwongen op andere vakgebieden storten. Ook D66 maakt zich zorgen. Tweede Kamerlid Paul van Meenen in Nieuwsuur:

Het is van groot belang dat we die vasthouden voor het onderwijs want er ontstaan binnen een paar jaar hele grote tekorten. (…) Mijn stelling is dat dit kabinet veel te weinig ambitie heeft om te realiseren dat die docenten ook echt voor dat onderwijs behouden blijven.

Die tekorten ontstaan vanaf 2016 omdat dan een groot aantal oudere leerkrachten met pensioen gaat, weet ook staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker. Hij hoopt dat die lege plekken met jonge leraren worden opgevuld. Maar zolang scholen de subsidie bedoeld om jonge leraren aan te nemen naar eigen inzicht mogen uitgeven, blijft dat meer hoop dan wijsheid. Dekker:

Het is nu even een lastige tijd, daarom hebben we ook voor dit jaar die 150 miljoen als overbrugging gegeven, maar het perspectief voor studenten op de PABO ziet er fantastisch uit.

Vanaf volgend jaar moet er dus automatisch meer ruimte komen voor jonge leraren, maar wat er met dat overbruggingsgeld gebeurd is blijft onduidelijk. Sander Dekker gaat dit nu op verzoek van de Tweede Kamer uitzoeken.

AD: Onduidelijkheid over subsidies voor jonge leraren

Geef een reactie

Laatste reacties (13)