232

NOS knipt video: Hetze tegen EU barst los

Journaal laat veroordeling geweld weg ... Telegraaf-media slaan toe met anti-EU campagne

Er is woensdagavond in Nederland een hetze tegen EU-parlementsvoorzitter Martin Schulz losgebarsten naar aanleiding van een NOS videoclip. In de clip veroordeelt de EU-voorzitter de inhoud en verspreiding van de omstreden film ‘Innocence of Muslims’. Hij spreekt zich ook uit tegen geweld maar het Journaal knipt die woorden weg. Schulz deed zijn uitspraken tijdens een bezoek van Arabische parlementariërs aan het Europarlement.


Update 19.00

De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, heeft een verklaring doen uitgaan:

•    Gisteren heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, en een delegatie uit de Arabische Golf in het kader van een dialoog tussen het Europees Parlement en de Gulf Cooperation Council. Na afloop van de ontmoeting vond een informatiemoment voor de pers plaats.
•    Helaas zijn de opnames van die persconferentie op dusdanige wijze ingekort en verspreid dat het centrale punt van voorzitter Schulz, namelijk het onherroepelijk veroordelen van het geweld, niet is meegenomen. Deze veroordeling was één van de eerste argumenten die de voorzitter gedurende de persconferentie ter tafel bracht.

Via deze link kunt u de gehele persconferentie besluisteren.

•    Schulz heeft in eerdere verklaringen herhaaldelijk op duidelijke wijze het geweld veroordeeld. Schulz zei bij deze gelegenheid dat woede en verontwaardiging, hoe diepgevoeld ook, op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheden, een rechtvaardiging voor geweld zijn.    

•    Vrijheid van meningsuiting is een van de meest fundamentele waarden waarop de Europese Unie gestoeld is en voorzitter Schulz zal zich altijd inzetten om deze te beschermen. Tegelijkertijd veroordeelt de voorzitter ook iedere aanzet tot geweld. Het uitspreken van kritiek op een film die de spot drijft met de Profeet Mohammed, is daarmee geen aanval op de vrijheid van meningsuiting.

•    Zij die tot het geweld zijn overgegaan, moeten worden berecht.

•    Voorzitter Schulz heeft kritiek geuit op de politieke boodschap en de inhoud van de film en op hen die ervoor verantwoordelijk zijn en veroordeelt het opzettelijk opwekken van spanningen en het aanwakkeren van haat.
•    Gisteren heeft Schulz verklaard dat groter wantrouwen of isolatie niet de beste manier is om een herhaling van dit geweld en de spanningen te voorkomen. De oplossing moet worden gezicht in interreligieuze en interculturele dialoog en het slechten van barrières tussen mensen, niet het opwerpen van nieuwe.

Eerder
De NOS doet in de berichtgeving alsof Schulz alleen de inhoud van de film veroordeelt.  Ze ondertitelen zijn woorden aldus: 

We zijn het er over eens dat dit soort godslasterlijke films veroordeeld moeten worden. Ik veroordeel ten sterkste niet alleen de inhoud maar ook de verspreiding van zo’n film. Die enorm vernederend is voor veel mensen over de hele wereld.

Daar houdt de NOS video (bekijk die hier) op. De website Geenstijl maakte er van dat Schulz de film wil verbieden, ook al is daar geen sprake van. Dat leidde vervolgens tot een stroom van verontwaardigde reacties op sociale media die weer werd opgepikt door De Telegraaf, een zusteruitgave van Geenstijl.

“De vrijheid van meningsuiting lijkt voor het Europees Parlement daarmee minder belangrijk dan de lange tenen van veel moslims,” schrijft de krant. In een ander bericht wordt geconstateerd: “Volgens veel twitteraars had hij zich beter kunnen uitspreken tegen de gewelddadige betogers die de straat zijn opgegaan naar aanleiding van de rolprent.”

Dat laatste heeft Schulz ook gedaan, maar dat deel is door de NOS weggelaten. De parlementsvoorzitter vervolgt zijn betoog (zie video boven vanaf 1:09) met “daarom denk ik, dat we hier voor de verzamelde pers, moeten onderstrepen dat geweld noch vernedering geaccepteerd moeten worden.” De parlementsvoorzitter heeft al eerder het geweld krachtig veroordeeld. Ook daarbij sprak hij zich overigens uit tegen het ‘ridiculiseren’ van de islam.

Schulz deed zijn uitspraken tijdens een gezamenlijke persconferentie met een parlementaire delegatie van de Golfstaten die een bezoek bracht aan de EU-collega’s. Schultz benadrukte ook nog eens dat islamitische waarden niet in strijd hoeven zijn met Westerse waarden. Hij riep op tot een dialoog en wederzijds begrip.

De sociaaldemocraat Schulz is al langer onderwerp van aanvallen door (uiterst) rechtse politici. Berlusconi vergeleek Schulz ooit spottend met een kampbewaker. Een lid van de Britse anti-EU partij UKIP smeet in 2010 Duitstalige nazi-kreten naar zijn hoofd en noemde hem een ‘Euro-fascist’. Die opmerkingen werden gesteund door de PVV-fractie in het Europarlement. 

Marietje Schaake, MEP voor D66, uitte op Twitter kritiek naar aanleiding van de veroordeling door Schulz. Ze vindt dat hij had moeten opkomen voor de vrijheid van meningsuiting maar wil eerst de volledige tekst van zijn verklaring kennen voordat ze met een oordeel komt.

Eerder riep het Amerikaanse Witte Huis op de clips van YouTube te verwijderen. YouTube-eigenaar Google negeerde die oproep. De actrice die in de film voorkomt bereidt inmiddels ook een zaak voor tegen Google. Ze heeft de zoekgigant gevraagd de clip te verwijderen. Volgens Cindy Lee Garcia is ze er ingeluisd door de makers en was haar verteld dat het ging om een avonturenfilm. De teksten die ze in de film uitspreekt zijn later veranderd en door een ander ingesproken. De actrice is de afgelopen dagen met de dood bedreigd.

Op YouTube is te zien dat de film ‘Innocence of Muslims’ voornamelijk door twee groepen wordt verspreid: fundamentalisten en notoire islamofoben. Beide groepen hebben belang bij het aanzetten tot haat en geweld. De vraag is nu of je dat als weldenkend mens in de eerste plaats moet veroordelen of juist in de eerste plaats het recht daartoe moet verdedigen. Wat vind jij? Reageer!

UPDAT

Geef een reactie

Laatste reacties (232)