Laatste update 09:18
19

Notitieboek verdwenen in onderzoek naar pandemieprofiteur Sywert van Lienden

Een notitieboekje van een van de onderzoekers naar de praktijken van pandemieprofiteur Sywert van Lienden en zijn kompanen Camille van Gestel en Bernd Damme is op mysterieuze wijze verdwenen. Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis (CU), meldt dat aan de Tweede Kamer. Een “anoniem persoon” heeft laten weten in het bezit te zijn van het verdwenen boek en heeft het niet teruggegeven. Het onderzoek naar de omstreden ‘mondkapjesdeal’, waarbij professioneel talkshowgast Van Lienden tientallen miljoenen aan publiek geld bemachtigde door zich voor te doen als weldoener, wordt uitgevoerd door de forensische afdeling van Deloitte.

De staatssecretaris schrijft “>in een brief die zo uit een thriller afkomstig lijkt:

Het onderzoeksbureau heeft mij geïnformeerd dat op 19 oktober jl. een notitieboek met persoonlijke aantekeningen over het onderzoek van een van de onderzoekers van het onderzoeksbureau vermist is geraakt. Als eigenaar van dit notitieboek is het onderzoeksbureau zelf verantwoordelijk om actie te ondernemen. Op 5 november jl. heeft het onderzoeksbureau mij nadere informatie gegeven. Hieruit kwam naar voren dat een anoniem persoon een schriftelijke melding bij het onderzoeksbureau heeft gedaan waaruit blijkt dat deze persoon het vermiste notitieboek in bezit heeft. Deze persoon heeft het notitieboek niet teruggegeven. Uit de nadere informatie bleek ook dat in het notitieboek persoonsnamen staan.
Op initiatief van mijn ministerie heeft het onderzoeksbureau mij – na intensief overleg – op 9 november jl. duidelijkheid gegeven over de ernst van dit lek en de volledige omvang en mogelijke gevolgen van deze vermissing. Daarbij heb ik ook vernomen dat het onderzoeksbureau de afweging heeft gemaakt om pas op 7 november jl. een melding van dit datalek te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze gang van zaken betreur ik ten zeerste. Ik bekijk welke gevolgen dit datalek heeft voor het vervolg van het onderzoek.

Op 10 november jl. heb ik een brief van het onderzoeksbureau over de genoemde situatie ontvangen. Deze brief zal ik van een reactie voorzien en zodra dit heeft plaatsgevonden zal ik uw Kamer hierover informeren. Ik ben in overleg met het onderzoeksbureau om te borgen dat alle betrokken belanghebbenden zo snel mogelijk over de ontstane situatie worden geïnformeerd. Tot slot wil ik benadrukken dat ik mij onverkort blijf inzetten om op zo kort mogelijke termijn de onderste steen boven te krijgen bij het onderzoek naar de inkoop van PBM.

Het onderzoek van Deloitte richt zich niet alleen op de Stichting Hulptroepen Alliantie en Relief Goods Alliance, die in allerijl werden opgezet door Van Lienden, maar ook naar de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in het algemeen aan het begin van de coronacrisis.

Geef een reactie

Laatste reacties (19)