38

‘Nou vooruit’ – SGP staat vrouwen op kieslijst toe

320 stemmen voor, 85 tegen … Maar ook al sta je op de kieslijst, zien de mannen je dan staan?

Formeel kunnen vrouwen nu op de kieslijst van de SGP komen. Op het partijcongres in Hoevelaken stemden de meeste afdelingen in met dit voorstel. Van de 405 aanwezige leden stemden 320 voor en 85 tegen het voorstel. Of iemand je als vrouw ook echt ziet staan als je op de kieslijst staat, is nog maar de vraag. Ondanks de wijziging handhaaft de partij het standpunt dat er voor vrouwen eigenlijk heel andere taken zijn weggelegd.

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad moet de SGP vrouwen officieel toestaan op de kieslijst, maar de partij verwacht overigens niet dat veel vrouwen zich nu zullen aanmelden.

In januari werd de maatregel al aangekondigd door de landelijke voorzitter van de SGP, Maarten van Leeuwen. Hij verklaarde toen dat het partijbestuur voor de keuze stond de partijregels aan te passen, of af te wachten tot de regering met wettelijke maatregelen zou komen. Het partijbestuur heeft ervoor gekozen zelf wijzigingen door te voeren, omdat overheidsmaatregelen misschien wel nog ingrijpender zouden kunnen zijn.

Kees van der Staaij sprak tijdens de bijeenkomst uit te kijken naar meer samenwerking met de ChristenUnie en het CDA.

“Bij belangrijke deelonderwerpen van het kabinetsbeleid, zoals bij de hervorming van de langdurige zorg, zou het goed zijn als juist deze partijen met elkaar een lijn zouden kunnen trekken”, hield hij de achterban voor.

Volkskrant: SGP wijzigt standpunt: vrouwen mogen op kieslijst

Geef een reactie

Laatste reacties (38)