6

NPO: All your content are belong to us

NPO drukt plannen om macht, rechten en budget weg te halen bij de publieke omroepen door

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) maakt vaart met haar plannen om macht weg te halen bij de publieke omroepen, die straks veel minder te zeggen krijgen, weinig meer mogen op internet en hun begrotingen en reserves met bestuursorganisatie NPO moeten gaan delen. Dat blijkt uit het beleidsplan 2016-2020 dat in juni moet verschijnen en waarvan een conceptversie in handen is van de Volkskrant. De organisatie vreest ‘bedreiging voor de zichtbaarheid van de NPO’ nu internationale bedrijven als Liberty Global (Ziggo), Google, Apple en Netflix steeds dominanter worden.

Het bestuur, bestaande uit Henk Hagoort en Shula Rijxman, acht grote verandering noodzakelijk om ‘relevant te blijven’. Om dat te bereiken moeten de acht overgebleven publieke omroepen, die nu nog te veel ‘hun eigen doelen’ zouden nastreven, een groot deel van hun autonomie opgeven. Staatssecretaris Sander Dekker (VVD) die eind vorig jaar aankondigde ‘het monopolie van omroepen te willen doorbreken’ wordt daarmee op zijn wenken bediend. In tegenstelling tot de omroepen, wiens bezwaren goeddeels worden genegeerd.

De NPO eist ondertussen controle over zowel distributie, programmering als budgettering. Het beleidsplan meldt onder meer:

De NPO gaat gerichter sturen op een doelmatige inzet van alle middelen, zowel van programmakosten als van organisatiekosten. Daarnaast is behoefte aan (…) de inzet van reserves en vermogen ten behoeve van programmering. We willen meer focus leggen op bepaalde genres. Ook gaan we scherper kiezen welke programma’s we aanbieden op welk kanaal en voor wie. We stellen één gezamenlijke innovatieagenda op voor productie en ontwikkeling, die we financieren vanuit een gezamenlijk budget

De NPO wil de concurrentie aangaan met grote aanbieders als Netflix en kiest daarom voor een paar ‘centrale vindplekken’. Buiten de tv-zenders NPO1, NPO2 en NPO3, moet op NPO.nl vrijwel al het videoaanbod online worden aangeboden. Omroepen mogen zelf geen gemistdiensten meer aanbieden of fragmenten delen op eigen websites. Ook blijft het delen van programma’s via sociale media als Facebook of YouTube verboden. Naast de omroepen plaatsen ook internetdeskundigen hun vraagtekens bij deze strategie, die ingaat tegen de trend van decentralisatie:

Twitter, Facebook, YouTube. Zorg dus dat je bent waar je publiek is en speel daar als publieke omroep een rol van waarde.”

Slechts op één punt wordt het advies van staatssecretaris Dekker genegeerd, stoppen met amusement gaat niet gebeuren:

We achten dit een ongewenste maatregel, omdat daarmee de NPO in de richting van een smalle en aanvullende omroep wordt geduwd. Het belang van de markt en niet dat van het publiek staat dan voorop.

Lees ook het opiniestuk van Jasper Koning op Joop: NPO gijzelt uw programma’s

Cc-foto: All your base are belong to us

Geef een reactie

Laatste reacties (6)