46

NRC: top bedrijfsleven wil Paars Plus

Bestuurders steunen saneerplannen VVD massaal ... Hypotheekrenteaftrek is voor hen geen breekpunt

Bestuurders van grotere ondernemingen prefereren een Paars Plus-coalitie boven een nieuw rechts kabinet van VVD, PVV en CDA.

Dat blijkt uit een peiling die NRC Handelsblad en adviesbureau Boer & Croon hebben gehouden bij ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro.

Van de 365 ondervraagde topbestuurders vindt 37% de coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks de meest gunstige coalitie voor de economie. Een rechtse coalitie van VVD, CDA en PVV is met 21% veel minder populair bij de bestuurders. Een coalitie van VVD, CDA en PvdA was in het onderzoek niet apart opgenomen, maar de categorie ‘overige coalities’  is door slechts een op de zes bestuurders als voorkeur gegeven.

Meer dan de helft (55%) heeft op de VVD gestemd bij de verkiezingen, bijna de helft (48%) ziet Mark Rutte als de premier die een nieuw kabinet moet gaan leiden. Het aantal PVV-stemmers onder de bestuurders is gering. Het CDA werd bij de verkiezingen gesteund door 9% van de ondervraagden, D66 is bij hen met 20% na de VVD de populairste partij.

Een op de vijf bestuurders vindt de rechtse coalitie van VVD, CDA en PVV ongunstig voor de economie. Onder de linkse kiezers bij de bestuurders is dat  de helft. Een links kabinet van PvdA, SP, D66 en GroenLinks wordt door tweederde van de bestuurders als de meest ongunstige coalitie gezien.

Een nieuw kabinet moet in 2015, en liefst al in de jaren daarvoor,  een begrotingsevenwicht hebben bereikt, vindt ruim 90% van de bestuurders. Het nieuwe kabinet moet direct met ingrijpend bezuinigen beginnen, vindt tweederde, en niet wachten tot er een stabiel economisch herstel is. Daarmee lijken ze een hard en snel bezuinigingsbeleid zoals de VVD voorstaat, te steunen.

Bezuinigen op onderwijs is bij die ombuigingen taboe. Maar een politiek heikel onderwerp als sleutelen aan de hypotheekrenteaftrek is dat nauwelijks. Slechts 15% vindt dat van de hypotheekrenteaftrek afgebleven moet worden. Eenderde van de bestuurders vindt juist het omgekeerde en noemt het als belangrijkste maatregel die op fiscaal terrein genomen moet worden.

Geef een reactie

Laatste reacties (46)