25

NS blundert met ontslag voormalig topman Timo Huges

Door onvolledige procedure heeft Huges mogelijk alsnog recht op forse ontslagpremie

Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen komt tot de ontdekking dat de voormalige topman van de NS, Timo Huges, mogelijk alsnog een forse ontslagpremie meekrijgt. Dat meldt de NOS. De NS had Huges behalve telefonisch ook schriftelijk moeten informeren over zijn ontslag en dat is niet gebeurd, blijkt uit een brief van minister Dijsselbloem. En daardoor kan er geen sprake van ontslag op staande voet zijn, en zal er een reguliere ontslagprocedure moeten worden opgestart. De hevig bekritiseerde Huges krijgt daardoor mogelijk veel extra geld mee.

Van Gelderen

Het is enorm amateurisme van de raad van commissarissen als ze dachten met een telefoontje van hem af te zijn.

Volgens de advocaat moet iemand ook formeel de bevestiging van het ontslag krijgen.

Als ze dat hier niet gedaan hebben, kan je er echt wel de kwalificatie blunder aan geven.

Dijsselbloem schrijft aan de Tweede Kamer:

Zoals uit mijn brief van 5 juni aan uw Kamer en de persberichten van de NS van 5 juni blijkt, heeft de heer Huges op 5 juni zijn ontslag ingediend, nadat de raad van commissarissen het vertrouwen in hem had opgezegd. Afgelopen week werd echter duidelijk dat de heer Huges van mening is dat hij op 5 juni louter zijn bestuurstaak heeft neergelegd. Hij betwist dat hij die dag (per direct) ontslag heeft genomen. Omdat de raad van commissarissen het ingediende ontslag van de heer Huges op 5 juni niet op schrift heeft gesteld, kan deze onduidelijkheid bestaan. Voor de raad van commissarissen en mij blijft niettemin het uitgangspunt dat de heer Huges op 5 juni ontslag heeft genomen en dat heb ik per brief op 19 juni aan de heer Huges bevestigd. Indien het ontslag in een juridische procedure door de heer Huges wordt betwist, zal de rechter uiteindelijk een oordeel geven met betrekking tot de rechtsgeldigheid van het ontslag dat de heer Huges op 5 juni mondeling aan de raad van commissarissen heeft ingediend. Voor het geval de rechter tot het oordeel komt dat er geen sprake was van ontslagname door de heer Huges op 5 juni, zal ik in de rol van aandeelhouder reeds nu, de nodige stappen gaan zetten om alsnog op formele wijze via een aandeelhoudersbesluit te zorgen dat de arbeidsrelatie met de heer Huges beëindigd wordt.

De OR van de NS is ziedend.

Laat duidelijk zijn dat we als personeel er een beetje moe van worden dat ons bedrijf steeds zo in het nieuws komt, dat zijn we een beetje zat.

NOS: Mogelijk toch forse premie voor ex-topman NS

Cc-foto: Koen Brouwer

Geef een reactie

Laatste reacties (25)