8

NVWA-topman: omvang geknoei met voedsel is verontrustend

Directeur-generaal Harry Paul over onder meer het paardvleesschandaal: Is er sprake van incidenten of een trend ergens in de voedselketen?

Harry Paul, directeur-generaal van de Nederlandse Voedsel en Warenautoritei (NVWA), laat in een gesprek met het Financieele Dagblad zijn tanden zien. Het aantal incidenten in de Nederlandse voedselsector is verontrustend, zegt hij. Vooral bij producenten van vlees en vleesproducten is er een gebrek aan ethisch besef. Terwijl het ene vleesschandaal het andere opvolgde, kwam ook de inspectie zelf onder vuur te liggen. Paul maakt daarom in het interview bekend wat de nieuwe koers van de NVWA zal worden: meer controle.

De directeur-generaal geeft toe zelf nog wel vlees te eten, maar wel terughoudend te zijn met gemengde vleesproducten ‘zoals worstachtige dingen en paté’. Niet vreemd gezien de reeks voedselschandalen die recentelijk de revue gepasseerd zijn. Denk hierbij aan het paardenvlees dat als rundvlees is verkocht, maar ook de sporen van ontlasting en het overmatig gebruik van verboden groeihormonen in vlees.

Paul in het FD:

De grens opzoeken en zorgen dat je niet gepakt wordt, wijst op normvervaging. Het heeft tot een aantal ernstige ontsporingen geleid, en levert ook forse risico’s op voor de nabije toekomst […] Het voedsel in Nederland is nog steeds veilig. Maar de incidenten die we tegenkomen, wijzen op een grootschaligheid die verontrustend is.

De oplossing volgens de directeur-generaal is het dieper doordringen in de productieketen. “Zodat we gerichter kunnen interveniëren. De veehouderij en de mestverwerking zijn totaal met elkaar verweven en bovendien van elkaar afhankelijk.” Paul, die bijna een jaar geleden aantrad bij de NVWA, wil dat de warenautoriteit zich in de toekomst meer gaat laten zien, bijvoorbeeld door meer onaangekondigde inspecties.

In reactie wimpelt de Centrale organisatie voor de Vleessector (COV) de kritieken af. Dé van de Riet, woordvoerder van de COV:

Wij zitten niet te wachten op filosofische beschouwingen van de hoogste autoriteit op het gebied van voedsel. Voor ons is de wet het uitgangspunt. De NVWA moet die wet gewoon naleven. Dat schept helderheid voor het bedrijfsleven. De Kamer heeft geoordeeld dat de NVWA voldoende is toegerust haar taak uit te voeren. Laten we het daar nou voorlopig bij laten. We gaan ook niet met de politie in discussie over de maximumsnelheid.”

Paul is het daar duidelijk niet mee eens:

Ik vrees dat wettelijke bepalingen onze waarden hebben vervangen. De grenzen van de wet zijn de maat geworden van onze productie […] “Filet behandelen met een bepaald eiwit waardoor het volume toeneemt, is een mooie innovatie, maar ik vind het moreel verwerpelijk. Weten we dan nog wat we eten?

FD (inloggen verplicht): Vleessector wimpelt kritiek af

cc-foto: Judy van der Velden

Geef een reactie

Laatste reacties (8)