Laatste update 09:36
16

Obama neemt afscheid en herhaalt: Yes We Can

Obama heeft afscheid genomen van het Amerikaanse volk zoals hij is gekomen, met een indrukwekkende speech die een ode aan het burgerschap is, aan de macht van burgers om de toekomst vorm te geven, hoe lastig dat ook is. Hij gaf de speech op de plek waar hij vandaan komt: Chicago.

Hij keek terug op de vorderingen die zijn geboekt tijdens zijn regeerperiode:

Als ik jullie acht jaar geleden had gezegd dat Amerika een grote recessie zou keren, onze autoindustrie zou herstarten en de langstlopende banenschepping uit onze geschiedenis zou starten, als ik had gezegd dat we aan een nieuw hoofdstuk zouden beginnen met het Cubaanse volk, dat we het Iraanse nucleaire programma zouden stoppen zonder een schot te lossen, het meesterbrein achter 9/11 zouden uitschakelen, als ik jullie had gezegd dat we gelijkheid in het recht op huwelijk zouden winnen en het recht op zorgverzekering voor 20 miljoen van onze medeburgers, als ik jullie dat allemaal verteld had dan zou je wellicht gezegd hebben dat onze ambities te hoog gegrepen waren.

Hij ging vervolgens in op het principe van democratie. Een democratie vereist niet dat iedereen het met elkaar eens is, integendeel. Maar het vereist wel een zekere vorm van solidariteit, het besef dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dat vereist volgens Obama een zekere economische rechtvaardigheid, in ieder geval dat iedereen de mogelijkheid heeft om middels betaald werk zijn leven te verbeteren. Hij ging in op de noodzaak de ongelijkheid te bestrijden. Obama merkte op dat sommigen zijn verkiezing zagen als teken dat het afgelopen was met racisme in de Verenigde Staten. “Dat beeld was nooit realistisch.” Wel zijn de rassenrelaties de afgelopen jaren met sprongen vooruitgegaan. Hij benadrukte het belang om er voor te zorgen dat migrantenkinderen gelijke kansen hebben, al is het alleen maar omdat die kinderen een fors deel uitmaken van de toekomst van je eigen kinderen.

Dat overbruggen van verschillen is niet gemakkelijk, het is makkelijker om je terug te trekken in je eigen bubble, zei Obama. En dat leidt tot een nieuwe bedreiging van de democratie. Politiek is de strijd tussen ideeën, maar die ideeën moeten wel gebaseerd zijn op feiten. Juist die laatste doen er steeds minder toe in de bubbles. Het leidt tot langs elkaar heen praten en de onmogelijkheid om nog compromissen te vinden of tot gedeelde opvattingen te komen.

“We verzwakken onze banden als we sommigen van ons als meer Amerikaan beschouwen dan anderen. Als we het hele systeem als corrupt afschrijven. En we achteroverleunen en de leiders die we kiezen de schuld geven zonder dat we kijken naar onze eigen rol bij het kiezen van die leiders.”

En hij sloot af met de woorden:

“Ik vraag jullie om te geloven. Niet in mijn vermogen om verandering tot stand te brengen, maar in dat van jezelf. Yes We Can.”

Bekijk de speech:

Geef een reactie

Laatste reacties (16)