3

Obama neemt uitgestoken hand van Rohani aan

Update: geen ontmoeting Obama en Rohani... Obama in VN-toespraak: tijd voor diplomatie... Verzoenende woorden van Iran alleen niet genoeg...

Echte handen werden er nog niet geschud, maar in overdrachtelijke zin heeft president Obama in ieder geval positief gereageerd op de uitgestoken hand van de Iraanse president Rohani. In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei hij dat het tijd wordt om serieus het diplomatieke pad te bewandelen.


Obama noemde de verkiezing van Rohani bemoedigend en ook zijn uitspraken dat Iran absoluut niet de intentie heeft om een kernmacht te worden. Maar Obama benadrukte ook hoe diep de kloof tussen beide landen is en hoe groot het wantrouwen tegenover het Iraanse regime. Eerst zien, dan geloven, is het devies.

De verzoenende woorden moeten worden gevolgd door acties die transparant en controleerbaar nodig.”

Maar Obama liet er geen misverstand over bestaan: dit is hét moment om langs diplomatieke weg een oplossing te zoeken voor het conflict met Iran.

De wegsversperringen kunnen te groot zijn, maar ik geloof er heilig in dat het diplomatieke pad getest moet worden. Want terwijl de status qua Irans isolement alleen maar zal vergroten, zal Irans oprechte toewijding om een andere weg te bewandelen goed zijn voor de regio en de wereld en zal het Iraanse volk helpen hun bijzondere kwaliteiten te laten zien – in handel en cultuur, in wetenschap en onderwijs.”

Obama heeft minister van Buitenlandse Zaken John Kerry opdracht gegegevn de gesprekken met Iran te voeren, niet alleen overgens, maar in nauwe samenwerkig met de EU, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Rusland en China. Obama sprak zich uiteraard ook uit over Syrië. Hij riep de VN op om zo snel mogelijk een “stevige resolutie” aan te nemen over Syrië, waarin het land verplicht wordt zijn arsenaal aan chemische wapens onder internationaal toezicht te plaatsen. Wel hield de Amerikaanse president de mogelijkheid open om militair in te grijpen als Syrië zich niet aan de afspraken blijkt te houden.


Update 22.00 uur: Geen ontmoeting Obama en Rohani

De vraag was nog even: gaan de beide presidenten elkaar ook persoonlijk de hand schudden? Dat zou pas echt een statement zijn. Maar dat blijkt toch een stap te ver, zo werd vanavond duidelijk. Volgens een Amerikaanse regeringsambtenaar zou de ontmoeting ‘te gecompliceerd’ zijn, zo meldt persbureau Reuters.

Update 23.55 uur: Rohani: ‘Iran geen bedreiging’

In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering zei president Rohani later op de avond dat Iran absoluut geen bedreiging vormt voor de wereld. Hij herhaalde nog eens dat Iran geen massavernietigingswapens wil hebben. De Iraanse president reageerde ook op de toespraak van Obama. Als het internationaal recht de basis vormt, kunnen er gesprekken plaatsvinden tussen de VS en Iran, aldus Rohani.

Time Swampland: Obama to UN: Diplomacy With Iran “Must Be Tested”

Geef een reactie

Laatste reacties (3)