64

Obama: stigmatiseren moslims helpt IS juist

De Amerikaanse president Obama staat in zijn wekelijkse toespraak stil bij de aanslagen in Brussel. Hij betuigt zijn medeleven met de slachtoffers. Er werden twee Amerikanen gedood en 14 anderen raakten gewond. Obama vertelt dat agenten van de FBI in België de autoriteiten te assisteren bij het onderzoek. Hij stelt dat de strijd tegen IS niet louter een militaire is maar ook een morele. En dan spreekt hij woorden die ook Nederlanders in hun oren kunnen knopen.

“Een ander wapen tegen IS de kracht van het goede voorbeeld zijn. Onze open houding tegenover vluchtelingen die voor IS op de vlucht zijn. Onze vastberadenheid om de strijd te winnen tegen de haatdragende en gewelddadige IS-propaganda, een vertekend beeld van de islam dat er op gericht is voor hun eigen doelen jonge moslims te radicaliseren. Bij die inzet zijn Amerikaanse moslims onze belangrijkste partners. Dat is waarom we iedere poging om Amerikaanse moslims, en hun enorme bijdrage aan ons land en onze manier van leven, te stigmatiseren moeten afwijzen. Dat soort pogingen zijn in strijd met onze aard, onze waarden en onze geschiedenis als een natie die opgebouwd is rond het idee van religieuze vrijheid. Het is ook contraproductief. Het speelt precies de terroristen in de kaart die ons tegen elkaar willen opzetten, die een reden nodig hebben om meer mensen te werven voor hun haatdragende doelen.”

Geef een reactie

Laatste reacties (64)