26

Obama: stop subsidies op fossiele brandstoffen

Amerikaanse president pleit aan vooravond G20 krachtig tegen afgezwakte concepttekst

Aan de vooravond van de G20 heeft president Obama bezwaar gemaakt tegen een afgezwakte passage in de concepttekst voor de slotverklaring. De passage betreft de sunsidie van fossiele brandstoffen.

Dat schrijft de Volkskrant. De nu voorgestelde tekst luidt:

We zullen op vrijwillige basis blijven werken aan de vermindering van de subsidies die de leden op hun eigen wijze kunnen uitvoeren.

Dat gaat de Amerikanen niet ver genoeg. Zij willen dat de afspraken op de vorige G20-top om de subsidies gefaseerd af te bouwen van kracht blijven. Op dit moment worden er jaarlijks rond de 400 miljard aan subsidies op foissiele brandstoffen gegeven. Dat is vijf keer zoveel als bijvoorbeeld de hulp aan Afrika.

Tot nu toe wordt het plan van Obama met weinig enthousiasme tegemoet getreden.

Geef een reactie

Laatste reacties (26)