6

‘Obama zal falen in nucleaire ontwapening’

Amerikaanse wetenschappers: Obama treedt niet hard genoeg op tegen de burgerlijke en militaire bureaucratie in Washington

Er zit geen vaart in de Amerikaanse plannen om het kernwapenarsenaal in te binden. Dat menen Amerikaanse onderzoekers van de Federation of American Scientist (FAS) in een onlangs verschenen rapport. Ze menen dat de VS, één van de machtigste kernwapenbezitters van de wereld, haar kernwapenaantal de komende jaren in stand houdt.

Obama zal niet slagen in zijn ontwapeningsplannen, menen Hans Kristensen en Robert Norris van FAS, schrijft het AD. Hij zal er niet in zal slagen omdat de burgerlijke en militaire bureaucratie in Washington niet met elkaar samenwerken.

De Amerikaanse president heeft zich vijf doelen vooropgesteld voor de ontwapening. Preventie van nucleaire proliferatie en terrorisme, vermindering van de rol van nucleaire wapens, handhaving van strategische afschrikking, versterking van regionale allianties en het onderhouden van een veilig en effectief nucleair arsenaal. Volgens Kristensen doet Obama niet meer dan het opstellen van deze richtlijnen.

Het is aan het leger om die in te vullen. Verder zijn er diverse andere partijen bij het proces betrokken die nog geïnspireerd zijn door de Koude Oorlog. Het is erg moeilijk hun manier van denken te veranderen.

Kristensen en Norris pleiten voor een ‘radicale breuk’ met het huidige systeem. Nu richt het beleid van Obama zich te veel op het uitschakelen van nucleaire wapens, infrastructuur en oorlogscapaciteit van ‘de vijand’.

Totale afschaffing van nucleaire wapens vraagt om een gezamenlijke internationale inspanning”, zegt Kristensen. “Afschrikking heeft een verschillende betekenis voor verschillende mensen. Van geen enkele kernmacht wordt verwacht dat hij als enige alle nucleaire wapens afschaft.

Amerika bezit samen met Rusland de meeste kernwapens. Veel critici vinden dat de VS niet onverantwoordelijk om gaat met deze ‘leidersrol’. Ze komen hun verplichtingen niet na op het gebied van het Non-Proliferatieverdrag en  deed er in het verleden ook alles aan om de discussie over ontwapening de kop in te drukken. Met Rusland heeft de VN nu een nieuw strategisch wapenverdrag getekend waarin staat dat de VS tot 2020 tenminste 3500 nucleaire wapens mag houden.

David Krieger, vredesactivist en directeur van de Nuclear Age Peace Foundation, zegt dat minimale afschrikkingmechanisme van Obama wel een aanzienlijk stap vooruit is, “als het zou betekenen dat het aantal nucleaire wapens in ons arsenaal wordt teruggebracht tot twintig of dertig.”

AD: VS maken geen haast met nucleaire ontwapening

cc-foto: US Army Korea

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (6)