17

OESO: Nederland doet niet genoeg aan klimaatbeleid

We doen wel "iets", maar zijn nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen

Nederland heeft de CO2-uitstoot en andere luchtvervuilingen wat teruggedrongen, ook heffen we op grote schaal milieubelastingen en verwerken we op een schone manier afval. Maar dat is niet genoeg. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO). In een vandaag verschenen rapport over het Nederlandse milieubeleid tikt het Nederland op de vingers en stelt de OESO dat Nederland nog te sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Ooit was Nederland voorloper op het gebied van duurzaamheid, maar dat is officieel verleden tijd. Door nieuwe milieuvraagstukken, die niet gelijktijdig worden aangepakt met nieuw beleid, staat het oude beleid onder druk. Volgens de OESO is de uitstoot van broeikasgassen weliswaar teruggedrongen, maar minder dan in andere Europese landen.

Daarom doet de OESO vier aanbevelingen. Allereerst moet Nederland meer moeite gaan doen om de klimaatdoelstellingen op de meest doelmatige manier mogelijk te halen. Op dat gebied is er nu nog geen langetermijnvisie, dus die moet er komen. Ook moet Nederland de voorgenomen belastingvoordelen voor kolencentrales opnieuw onder de loep nemen. Kolencentrales stoten veel schadelijke stoffen uit, de belastingvoordelen zijn daarom een rare prikkel. Ten derde wil de OESO dat het aandeel van duurzame energie in de Nederlandse markt wordt opgehoogd. Nederland kan meer gebruik maken van kansen op de Europese markt, om dat te bewerkstelligen. Saillant is dat er in 2013 maar twee landen waren (Luxemburg en Korea) die een kleiner deel van hun energievoorziening uit hernieuwbare bronnen haalden. Tot slot wil de OESO dat Nederland na gaat denken over de invoering van rekeningrijden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wijst op het positieve element in het rapport van de OESO. Het Nederlandse beleid wordt namelijk ook vooruitstrevend en adequaat genoemd.

NRC: OESO: Nederland moet werk maken van klimaatbeleid

cc-foto: Frans Berkelaar

Geef een reactie

Laatste reacties (17)