34

OESO: Studeren in Nederland kost veel, levert weinig op

Hoog collegegeld leidt slechts tot laag salaris

Nederland is van twintig onderzochte geïndustrialiseerde landen het land waar een universitaire studie het meeste geld kost en het minste oplevert, concludeert de Oeso, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling van geïndustrialiseerde landen.

Trouw schrijft:

Nederlandse afgestudeerden houden relatief weinig aan hun studie over. De salarissen van afgestudeerden liggen niet bijster veel hoger dan die van mensen die lager zijn opgeleid. Wie van dat salaris de investeringskosten voor de studie aftrekt, komt tot een ’persoonlijk financieel rendement’ van de studie. Nederland zit met een gemiddelde ’persoonlijke winst’ voor mannen van 82.000 euro en voor vrouwen van 44.000 euro ver onder het Oeso-gemiddelde. Dat ligt op respectievelijk 114.000 euro voor mannen en 72.000 euro voor vrouwen.

Trouw: Nederlandse student is relatief slecht af

Oeso: Education at a Glance 2010: OECD Indicators

cc-foto: Forslunda Gymnasiet. Blije studenten(in spé) in Zweden dat samen met IJsland en Denemarken het meeste publieke geld in onderwijs stopt (6,1 procent van het BNP tegenover Nederland 5,0 procent).

Geef een reactie

Laatste reacties (34)