Laatste update 20:36
157

OM: boze boeren zijn te grote overmacht om tegen op te treden

Officier van Justitie Linda Bregman stelt dat de boze boeren en bouwers dit najaar een te grote overmacht vormden voor de politie. Daarom is er niet opgetreden tegen bijvoorbeeld het blokkeren van de snelwegen, al was de overheid dat wel van plan. Bregman maakte samen met politiecommandanten en gemeenteambtenaren deel uit van de SGBO, de staf grootschalig en bijzonder optreden, die er voor moest zorgen dat de demonstraties niet uit de hand liepen. In Opportuun, het interne magazine van het OM vertelt ze hoe de overheid tekort is geschoten.

In de aanloop naar de boerendemonstatie van 1 oktober is altijd het uitgangspunt geweest dat de Wegenverkeerswet gewoon gehandhaafd zou worden: tractoren mogen niet op de snelweg. De burgemeester heeft lang volgehouden dat er drie tractoren mochten komen op het Malieveld, en de dag voor de demo is besloten dat er 75 mochten komen. Nou, ik ging naar bed en werd wakker in een totaal andere werkelijkheid. (…) We hebben toen landelijk afgesproken: handhaven waar het kan. Daarmee wilden we ook voorkomen dat uiteindelijk, ‘aan de achterkant’, gemeente Den Haag met een probleem werd geconfronteerd dat dan niet goed meer op te lossen is. Dat handhaven is niet gelukt. Niet op de boerendemo van 1 oktober en niet op 16 oktober. En ook niet met de bouwersdemo op 30 oktober. Niet omdat we het niet wilden. Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was.

De officier legt uit dat de boze boeren maar ook bouwers een te groot gevaar vormden om er tegen op te kunnen treden. Zo was de politie niet in staat om tractoren te stoppen omdat dat voor agenten te gevaarlijk zou zijn geweest:

Vergis je niet: de dynamiek was vaak echt niet fijn. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt van boeren die bij het Malieveld door het hek heen reden? Je kunt wel van alles bedenken en gaan inzetten, maar de dilemma’s zijn groot. Chauffeurs van vrachtwagens die waren ingehuurd als beweegbare afzetting van het Binnenhof, werden bedreigd en geïntimideerd. Er was veel alcohol in het spel. En het grote publiek stond vrij massaal achter de demonstranten. Dan zit je met dilemma’s. Als je dan stevig optreedt, kan de boel enorm escaleren, met alle risico’s van dien. Tegen welke prijs wil je dan gaan optreden? Kijk, feitelijk kunnen we constateren dat we hebben gefaald in het handhaven van het verbod van tractoren op de snelweg, en daar kun je van alles van vinden. Maar ik denk dat de politie gewoon heel verstandig heeft gehandeld. Zij heeft gekozen voor zo veel mogelijk veiligheid op de snelweg. Daar reden ook gewoon gezinnen en mensen op weg naar hun werk.

Tractoren zijn amper te stoppen omdat ze niet van de weg afhankelijk zijn, ze kunnen zich ook door de bermen verplaatsen. Bovendien zijn ze niet voorzien van kentekens wat identificatie lastig maakt.

Toch is de officier niet ontevreden:

Ik kijk erop terug in de wetenschap dat we hebben gedaan wat we konden. In drie dagen met meer dan tienduizend demonstranten en rond de 5000 tractoren of bouwvoertuigen en een vaak grimmige sfeer hebben we uiteindelijke een totaal aantal aangehouden verdachten dat onder de dertig zit. Ik vind dat we best trots mogen zijn op het resultaat.

Geef een reactie

Laatste reacties (157)