Laatste update 20:43
41

RTL Nieuws-onderzoek wijst uit: OM neemt discriminatie-aangiften niet serieus

Het Openbaar Ministerie heeft weliswaar aangekondigd discriminatie hard aan te pakken, maar in werkelijkheid wil dat niet helemaal lukken. RTL Nieuws meldt dat slechts een kwart van de aangiften wordt behandeld. Er wordt zo ontzettend veel gediscrimineerd, dat het OM de druk niet aan kan. Vooral op social media misdraagt men zich nogal eens. Het College van procureurs-generaal legt uit:

“Met de komst van social media, waarop heel makkelijk beledigingen, bedreigingen, discriminerende uitingen worden gedaan, kunnen we het niet meer bolwerken en moeten we keuzes maken. Maar we zijn wel heel alert op de zaken die van belang zijn. Het is belangrijk dat we die aanpakken en dat we daar snelle vervolging proberen te krijgen.”

In de periode 2005-2013 kreeg de politie gemiddeld 416 aangiften wegens discriminatie binnen. Daarvan gingen er gemiddeld 132 door naar het OM.

Saillant is dat het OM in de eigen richtlijn heeft staan dat alle aangiften zorgvuldig bekeken moeten worden en moeten worden beoordeeld. Dat lukt het OM maar niet. In plaats van beleidswijzigingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat de richtlijn in de toekomst wel wordt gehaald door te voeren, gaat het OM de richtlijn aanpassen.

Update 20.30

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch heeft inmiddels Kamervragen gesteld. Hij wil onder meer weten waarom zoveel aangiften niet worden behandeld en in hoeveel van de gevallen behandeling leidt tot vervolging. Ook wil Marcouch verheldering over de aanpassing van de Aanwijzing. Marcouch:

“Deelt u de mening dat het naar beneden bijstellen van de verwachtingen niet helpt om dit probleem van discriminatie daadwerkelijk aan te pakken, maar dat juist extra inspanningen om wel aan die verwachtingen te gaan voldoen beter op zijn plaats zouden zijn? Hoe gaat u voor die extra inspanningen zorgen?”

 Verder wil de PvdA weten: 

Deelt u de mening dat het onvoldoende gevolg geven aan aangiften wegens discriminatie de aangiftebereidheid zal doen afnemen en dat daarmee het signaal wordt afgegeven dat discriminatie onbestraft blijft? Zo ja, wordt daarmee het probleem van discriminatie in de samenleving daardoor niet groter gemaakt? En zo ja, welke conclusies en  gevolgen verbindt u hier aan? Zo nee, waarom niet?

Is het waar dat het OM “wel heel alert [is] op de zaken die van belang zijn” en die wel aanpakken? Zo ja, aan de hand van welke criteria wordt het onderscheid tussen zaken die wel en niet van belang zijn gemaakt? En zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het feit dat de in het tweede bericht genoemde belediging van het “Sieg Heil” roepen niet is vervolgd? Was deze belediging dan geenzaak van belang en wat zijn dat dan wel? Zo nee, wat is er niet waar?

Is een ZSM-afdoening of strafbeschikking, met name in het geval van discriminatie met een verdachte waarvan de identiteit bekend is,mogelijk? Zo ja, hoe vaak wordt dit toegepast en zou dit vaker toegepast kunnen worden? Zo nee, waarom is dit niet mogelijk? Acht u het wenselijk dit wel mogelijk te maken en op welke termijn gaat u dit doen?

cc-foto: Niriel

Geef een reactie

Laatste reacties (41)