162

Ombudsman: ‘Roma-registratie is staatswantrouwen’

Alex Brenninkmeijer roept overheid op om te stoppen met het uitrollen van een bureaucratische machine over 'menselijke' problemen

Een aantal gemeenten in Nederland registreren Roma op grond van hun etniciteit om forse problemen rondom schooluitval, criminaliteit en overlast aan te pakken. Etnische registratie is bij wet verboden, maar hoe moeten gemeenten de problemen dan aanpakken? Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt etnische registratie staatswantrouwen en pleit voor een ‘menselijke’ aanpak.

De Roma kwalificatie heeft geen betekenis voor dat waar je mee bezig bent. Schooluitval is een probleem op zich. De begeleiding wordt niet beter wanneer je er ‘Roma’ bij zet”, zei Brenninkmeijer zondag in Buitenhof.

De Nationale Ombudsman is tegen etnische registratie omdat die polarisatie in de hand werkt. De overheid is zich volgens hem onvoldoende bewust van het feit hoe met etnische registratie “een stigma ontwikkelend wordt en hoe snel een negatieve beeldvorming zich ontwikkelt”.

Brenninkmeijer ziet de overheid te snel in een reflex schieten om problemen om te lossen door een bureaucratie op te tuigen. Alle feiten rondom het probleem worden blootgelegd, aantallen geregistreerd en een verantwoordingsplicht ingesteld. Maar die hele ‘mallemolen’ zoals de Ombudsman die noemt, biedt geen oplossing. “Het gaat om concrete menselijk problemen. Durf dat als overheid te onderkennen en die problemen met een menselijke maat op te lossen.”

Bovendien vindt hij het staatswantrouwen wanneer een overheid achter de rug van groeperingen om, onderzoeken instelt en databases aanlegt. En dan gebeurt volgens Brenninkmeijer ook nog eens op amateuristisch niveau vanwege geldgebrek waardoor indentiteitsfraude om de loer ligt. Hij heeft er zijn grote twijfels over of de informatie wel naar behoren wordt verzameld.

Volgens Brenninkmeijer helpt strenger handhaven niet om de problemen van Romafamilies aan te pakken. “Gedrag van mensen is minder goed te beïnvloeden door handhaven. Als overheid moet je de macht achter de hand hebben om met gezag te beïnvloeden. Dat is de manier waarop de politie het vaak weet te doen en dat geldt ook breed voor de overheid. Je moet niet die repressie voorop zetten. Niet wanneer er iets mis is gelijk met de harde hand optreden en een ‘zero tolerance’ beleid invoeren. Ga behoorlijk met je burgers om.”

Lees meer over Roma op Joop: Roma gevangen in clichés

Geef een reactie

Laatste reacties (162)