2

Omscholingsfonds weinig gebruikt voor omscholen

Werkzoekende heeft weinig aan miljardenfonds ... Omscholingsfonds vooral gebruikt voor bijscholing binnen eigen sector

Ongeveer een miljard euro wordt jaarlijks uitgegeven door de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen van het bedrijfsleven, de zogenoemde O&O-fondsen. Werknemers die naar een andere sector willen overstappen, maken echter nauwelijks gebruik van dit budget. Dat meldt dagblad Trouw.

Een bouwvakker die het werk in zijn sector langzamerhand ziet verdwijnen, zou met behulp van deze fondsen een cursus elektrotechniek kunnen volgen. In de technische sector is een grote vraag naar vakmensen. Dit gebeurt echter zelden. Het geld wordt voornamelijk gebruikt om personeel binnen een bedrijf bij te scholen. Om iets aan de werkloosheid te doen zou uitwisseling van werknemers tussen sectoren absoluut noodzakelijk zijn, aldus arbeidsdeskundigen en politici.

De mogelijkheden zijn er wel, maar er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Zo biedt de bedrijfstak bouwnijverheid wel loopbaantrajecten waarin werknemers recht hebben op scholing als ze van functie willen wisselen, maar: “het liefst wel binnen de sector”.

Trouw schrijft over een ander probleem:

Een andere tekortkoming van de opleidingsfondsen is dat flexwerkers of mensen die in een uitkeringssituatie zitten er geen gebruik van kunnen maken. Het adviesorgaan Ser heeft eerder al aangeraden om een landelijk O&O-fonds op te richten en mensen een persoonsgebonden budget te geven dat het overstappen tussen sectoren zou kunnen bevorderen.”

In de Tweede Kamer bereikte hierover vorig jaar een meerderheid een akkoord om de fondsen om te vormen. In het sociaal akkoord dat tussen kabinet, werkgevers en werknemers gesloten is, staat ook dat wordt gestreefd naar het makkelijker maken voor werknemers om van de ene naar de andere baan over te stappen, waarbij ‘gedacht wordt aan het omvormen van de O&O-fondsen naar transitiefondsen’.

Trouw: Werkzoekende heeft weinig aan miljarden uit opleidingsfondsen

Geef een reactie

Laatste reacties (2)