28

Onbevoegde leraar uit de klas (in 2017)

Onderwijsakkoord schuift geld naar bijscholing ... Lerarenregister moet imago leraren verbeteren ... Oppositie sceptisch, want er komt geen geld bij

Het kabinet wil onbevoegde leraren uit de schoolklassen verbannen. Vanaf 2017 mogen leraren alleen in hun eigen vak lesgeven. Voor bovenbouwklassen op het havo- en vwo mogen alleen nog leraren met een universitaire mastergraad staan. Dat is een van de afspraken uit het Onderwijsakkoord dat minister Bussemaker donderdag sluit met schoolbestuurders en een deel van de vakbeweging. De oppositie in de Tweede Kamer is sceptisch omdat er geen geld bij komt voor het onderwijs.

Eén op de vijf leraren in het voortgezet onderwijs geeft op dit moment nog les een vak waarvoor hij niet bevoegd is, en dat tien uur per week. In het middelbaar beroepsonderwijs is dat één op de zes.

Om het aantal onbevoegde leraren terug te dringen maakt Bussemaker geld uit de onderwijsbegroting vrij voor de bijscholing van leraren, schrijft de Volkskrant. Daarvoor maakt ze 25 miljoen vrij voor alle onderwijssoorten bij elkaar in 2014. Dat loopt op tot 344 miljoen voor het basis- en voortgezet onderwijs in 2017. Behalve geld zullen docenten ook de tijd krijgen om zich na te scholen, uiterlijk in 2015.

Daarnaast moet er een landelijk lerarenregister komen. Volgens het kabinet is een register “een noodzakelijk element in de positionering van de leraar als professional” zijn. Leraren zouden zich zo kunnen spiegelen aan artsen of notarissen.

De oppositie ziet weinig in deze afspraken uit het Onderwijsakkoord. “In 2011 wilden we ook dat in 2013 iedereen bevoegd zou moeten zijn”, herinnert Paul van Meenen (D66) zich: 

“Nu schrijven we 2017 op. Dat schiet natuurlijk niet op. Dit is niet het akkoord dat Nederland naar de top gaat brengen. Er komt geen euro bij, maar er wordt geschoven op de begroting. Dat noem ik balletje-balletje met onderwijsgeld.

CDA-Kamerlid Michel Rog valt Van Meenen bij:

Het kabinet levert niet de middelen om de ambities waar te maken. De plannen om de werkdruk te verlagen zijn niet concreet. Er komt alleen een onderzoek.

Volkskrant: Kabinet wil onbevoegde leraar uit de klas bannen

Geef een reactie

Laatste reacties (28)