523

Onderhandelingen met PVV gaan toch door

Update 2/9 08:15: Ab Klink wordt als onderhandelaar vervangen door Ank Bijleveld ... PVC onderhandelingen om 12.00 hervat

In een brief aan fractievoorzitter Verhagen en partijvoorzitter Bleker zegt Klink definitief niet te willen samenwerken met Wilders. Klink vreest dat Wilders het CDA voortdurend zal uitdagen op haar christelijke grondslag. Minister Donner is er donderdagnacht in geslaagd de verdeeldheid binnen het CDA op te lossen. Ank Bijleveld gaat Klink vervangen bij de onderhandelingsgesprekken die donderdag om 12.00 weer beginnen.

Brief Klink
Volgens Klink steunt Wilders het gedoogakkoord om totaal andere redenen dan de VVD en het CDA. Ook zou Wilders bij de komende presentatie van het akkoord met een ‘volstrekt ander verhaal’ komen dan de coalitiepartners.

Klink schrijft:

“Hij (Wilders, red) stelde bij de komende presentatie van het akkoord met een volstrekt en totaal ander verhaal te komen dan de VVD en het CDA. Hij raadde de collega’s aan om op dat moment maar een andere kant op te kijken en voorspelde dat de hoofden van de coalitiepartners rood zouden kleuren. Een samenbindende visie zou echt niemand hoeven te verwachten.”

Fractievoorzitter Maxime Verhagen geeft de hoop nog niet op en wil nu eerst met de fractie overleggen. In de tussentijd probeert minister Donner te bemiddelen tussen de CDA-ers. Kamerleden Ferrier en Koppejan hebben grote moeite met de beoogde samenwerking met de PVV. Aan Donner is het nu om alle CDA-ers op één lijn te krijgen.

PVV-leider Geert Wilders zegt in een reactie op de brief van Klink zichzelf niet in de brief te herkennen. De VVD vindt dat Klink Wilders ‘geen recht doet’.

Update 21.30: Klink schrijft in zijn brief dat de onderhandelaars Bleker en Verhagen van plan waren slechts een korte presentatie van het regeerakkoord te houden op het congres. Pas na het congres zou het gehele akkoord bekend gemaakt worden. Volgens CDA-voorzitter Henk Bleker is dit nooit de bedoeling geweest. “Als Verhagen het partijbestuur zoiets had voorgesteld, dan was hij binnen vijf minuten de zaal uitgeramd”, aldus Bleker.

Na het CDA-fractieoverleg vergaderen alle fractievoorzitters met informateur Opstelten.

Update 22.20: Nova meldt dat onderhandelaar Donner tot een conclusie is gekomen. Hij bemiddelde tussen de CDA-Kamerleden in de hoop ze allemaal op één lijn te krijgen. Om 23.00 komt de fractie weer bijeen en zal naar alle waarschijnlijkheid bekend gemaakt worden hoe het CDA nu verder gaat. Partijvoorzitter Bleker wilde in de live-uitzending geen commentaar geven.

Update 23.30: Maxime Verhagen zegt vooraf aan het fractieberaad overtuigd te zijn ‘eensgezind’ tot een conclusie te komen. Hij zegt niet of dit betekent dat het CDA doorgaat met de onderhandelingen met de PVV, of dat Ab Klink wordt ontheven uit zijn functie als onderhandelaar. Ab Klink heeft gezegd de intentie te hebben lid van de fractie te blijven.

Update 01.00: De CDA-fractie is eensgezind uit het fractieberaad gekomen. Maxime Verhagen kondigt aan dat Ab Klink is afgetreden als onderhandelaar en vervangen wordt door Ank Bijleveld. Verhagen zegt ‘heel blij’ te zijn dat ze ‘eensgezind, alle 21, dit hebben kunnen bereiken’. 

Update 2 september

Volgens waarnemend partijvoorzitter Henk Bleker krijgt Donner ‘alle hulde’ voor het ‘voorlopig’ wegnemen van de twijfels in de CDA-fractie, schrijft de Volkskrant. Wilders wil nog geen oordeel geven over de uitkomst van het fractieberaad van het CDA. Donderdagochtend wil hij eerst Verhagen een aantal vragen stellen, voor hij zijn conclusies trekt.

Kathleen Ferrier en Ad Koppejan zeggen nog steeds bezwaren te hebben tegen de onderhandelingen met de PVV, maar wachten nu eerst de onderhandelingen af. In het RTL-nieuws zegt Ferrier dat mogelijk is dat aan het eind van de rit haar twijfels worden weggenomen.

Trouw: Kabinetsformatie donderdagmiddag verder
RTL-nieuws: Ferrier en Koppenjan nog steeds sceptisch
Volkskrant: Wilders nog veel vragen voor Verhagen
NOS: Klink weigert definitief coalitie met PVV

NOS: Minister Donner bemiddelt in CDA-conflict

Geef een reactie

Laatste reacties (523)