9

Ondersteuning kinderen met achterstand op school in gevaar

Duizenden kinderen met onderwijsondersteuning in de grote steden dreigen die hulp kwijt te raken. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil een nieuwe verdeelsleutel voor de 750 miljoen euro die beschikbaar is voor dit doel. Grote steden vrezen hierdoor minder geld te krijgen, met als gevolg dat kwetsbare leerlingen nog meer op achterstand raken, schrijft de NOS.

De ongelijkheid in het onderwijs dreigt hierdoor nog groter te worden. Staatssecretaris Sander Dekker meldde vorig jaar al dat de zogenaamde kansenongelijkheid in het onderwijs opnieuw was toegenomen. Nu dreigt een nieuwe verdieping van de kloof. Juist grote steden kennen relatief veel kinderen met een achterstand, waardoor zij tot nu toe meer geld ontvingen. Slob wil dat kinderen in meer gemeenten recht krijgen op onderwijsondersteuning, met hetzelfde budget.

De  nieuwe verdeelsleutel krijgt veel kritiek vanuit de grote steden. Een gemiddelde provinciestad kan in de toekomstige opzet tot 500 procent meer budget krijgen. Het budget voor een stad als Den Bosch (107.000 inwoners) gaat er juist tot 25 procent op achteruit.

Ook de koepel voor basisscholen, de PO-raad, kan zich niet vinden in de plannen, laat een woordvoerder weten: ‘Hoe dan ook is er per kind minder geld doordat het totale budget over meer kinderen wordt verdeeld. En omdat het budget de afgelopen jaren al met zo’n 150 miljoen euro is afgenomen, zien wij dit als het verdelen van schaarste.”

Onlangs liet de onderwijsinspectie al weten dat onderwijs al jaren segregeert, door een toename van de tweedeling op basis van opleiding en inkomen van de ouders.

cc-foto: Hendrik Ploeger

 

 

 

Geef een reactie

Laatste reacties (9)