79

‘Onderwijs heeft meer geld nodig’

CDA en VVD waarschuwden zelf voor noodzaak meer financiële middelen … Eenmaal in het kabinet doen ze er niets aan

Het kabinet wil dat Nederland tot de top vijf van de beste kenniseconomieën gaat behoren. Om deze doelstelling te behalen moet het kabinet volgens onderwijsspecialisten echter vijf miljard euro extra investeren in het onderwijs. De onderwijsspecialisten stellen dat de landen die in de top vijf staan één volle procent meer van het nationaal inkomen aan onderwijs uitgeven dan Nederland. Tijdens de formatie waarschuwden CDA- en VVD-Kamerleden dat zonder extra geld de doelstellingen niet gehaald zullen worden.

In plaats van extra geld uit te trekken kiest het kabinet ervoor om 1,3 miljard euro aan onderwijsgeld te bezuinigen en hetzelfde bedrag te investeren.

Huidig minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt laat via haar woordvoerder weten geen uitspraken over het formatieproces en wat daar besproken is te doen. “Volgens de minister is de ambitie van het kabinet helder en gaat het departement daar de komende jaren volop mee aan de slag.”

NRC Handelsblad: ‘Onderwijs vergt veel meer geld’

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (79)