47

Onderzoek: Fietsers gedwongen tot overtredingen

Infrastructuur Amsterdam gericht op auto's terwijl fietsers domineren

Auto’s krijgen vrijwel altijd voorrang. Niet alleen in het verkeer maar ook in beleid. Zelfs als andere verkeersdeelnemers in aantal de auto’s overtreffen. In Amsterdam leidt dat tot gevaarlijke situaties waar achtergestelde fietsers min of meer gedwongen worden het recht in eigen hand te nemen.


Nederland mag dan wereldwijd te boek staan als fietsland en Amsterdam als fietshoofdstad, in de praktijk is het toch de auto die de dienst uitmaakt. Het blikverkeer wordt zo ernstige voorgetrokken dat er onveilige situaties ontstaan. Dat concluderen Deense onderzoekers die negen drukke kruisingen in de hoofdstad onderzochten in het kader van een internationaal onderzoek.

Metro schrijft:

Fietsers worden behandeld als tweederangs burgers in de huidige infrastructuur van Amsterdam. De weginrichting dateert uit de vorige eeuw en is vooral gericht op autoverkeer, terwijl fietsers en voetgangers inmiddels de grootste groep verkeersdeelnemers vormen. (…) De conclusie van de Deense onderzoekers is dat de kruisingen onder enorme druk staan door het grote aantal fietsers dat gedurende de spitsuren passeert. Hoewel 87 procent zich aan de verkeersregels hield, bleef er een grote groep over die de weg afsnijdt, trottoirs gebruikt, rode stoplichten negeert en eigen voorrangsregels verzint. ”Door de hectische verkeerssituatie worden ze bijna gedwongen om de regels te overtreden”, stellen de onderzoekers. 

De Denen stellen dat de kruisingen anders ingericht moeten worden waarbij onder ogen wordt gezien dat fietsers en niet auto’s de dominante verkeersdeelnemers zijn.

Video: In 2013 stelde de New York Times dat er te veel fietsen zijn in Amsterdam

Geef een reactie

Laatste reacties (47)