372

Onderzoek: Gelovigen minder intelligent

Analyse van decennia onderzoek ... Verschil zelfs bij kinderen waarneembaar

Atheïsten wisten het natuurlijk allang maar nu is het bewijs ook gevonden door wetenschappers die tientallen jaren onderzoek doorspitten: gelovigen zijn minder slim dan ongelovigen.

Sixtijnse kapelUit het onderzoek komt onder meer naar voren dat intelligente mensen minder geneigd zijn te geloven naarmate ze ouder worden. Dat blijkt uit een analyse van de resultaten van 63 wetenschappelijke studies die decennia beslaan. Bij 53 van de bestudeerde onderzoeken was er sprake van een negatieve relatie tussen geloof en intelligentie. Een van die onderzoeken is een levenslange analyse van de geloofsovertuigingen van 1500 kinderen met een IQ boven de 135. Dat onderzoek startte in 1921 en loopt nog steeds. Zelfs op zeer hoge leeftijd blijken de deelnemers veel minder vaak of krachtig te geloven dan de gemiddelde bevolking. Opleiding of geslacht daarentegen bleken nauwelijks van invloed op de gelovigheid.

De wetenschappers concluderen dat intelligente mensen zich niet aangetrokken voelen tot religie omdat ze die irrationeel vinden. Dat is meteen ook de kritiek op het onderzoek: dat de wetenschappers een nogal smalle definitie van intelligentie hanteren en niet gekeken hebben naar bijvoorbeeld emotionele intelligentie.

De wetenschappers zien volgens de samenvatting van het onderzoek drie mogelijke oorzaken voor de relatie tussen intelligentie en ongelovigheid:
– Intelligente mensen zijn mogelijk minder conformistisch
– Intelligente mensen denken analytisch in plaats van intuïtief
– Belangrijke functies van religie, zoals het aanleren van zelfbeheersing en zelfverwerkelijking, ontwikkelen intelligente personen op eigen houtje.

The Independent: Religious people are less intelligent than atheists, analysis of over 63 scientific studies stretching back over decades concludes

Geef een reactie

Laatste reacties (372)