Laatste update 13:19
4

Onderzoek: Moord op inheemse vrouwen is ‘Canadese genocide’

De moord op en verdwijning van ruim vierduizend inheemse Canadese vrouwen is officieel een genocide. Dat is de conclusie van een langdurig onderzoek door een nationale onderzoekscommissie. Maandag worden de resultaten van het onderzoek in bijzijn van de Canadese premier Justin Trudeau officieel gepresenteerd.

Het rapport, dat in handen is van CBC News, spreekt van een genocide als gevolg van buitensporig geweld waarmee inheemse vrouwen en meisjes in Canada te maken hebben, als gevolg van ‘staatsacties en -initiatieven diepgeworteld in kolonialisme en koloniale ideologieën.’

Verder schrijft het rapport, “Hernemen van macht en ruimte” genaamd:

We weten dat duizenden inheemse vrouwen, meisjes en 2SLGBTQQIA (Two-Spirit, lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer, questioning, intersex en aseksueel) verloren zijn gegaan aan de Canadese volkerenmoord tot nu toe. Het feit dat de First Nations, Inuit en Métis volkeren er nog steeds zijn en dat hun aantallen groeien, neemt de aanklacht van genocide niet weg.

Sinds het begin van de jaren zeventig zijn ten minste vierduizend inheemse vrouwen vermoord of vermist geraakt. Dat aantal ligt mogelijk nog vele malen hoger. Een inheemse vrouw heeft in Canada dertienmaal zoveel kans vermoord te worden dan niet-inheemse Canadezen. Na enkele decennia van aandringen door diverse belangenorganisaties en vertegenwoordigers van inheemse volkeren werd in 2016 een groot onderzoek ingesteld. In 2014 beweerde een onderzoek door de Royal Canadian Mounted Police (RCMP, ook wel Mounties genoemd) dat 70 procent van de moorden op inheemse vrouwen werd gepleegd door inheemse mannen. Die bewering wordt door de nationale onderzoekscommissie nu als hoogst onbetrouwbaar aangemerkt. In tegenstelling tot andere politiediensten weigerde de RCMP mee te werken aan het nieuwe onderzoek. Opgevraagde dossiers over moord- en verdwijningszaken werden of geweigerd, of grotendeels onleesbaar gemaakt.

Behalve de erkenning dat op de inheemse vrouwen en meisjes een volkerenmoord heeft plaatsgevonden en de aandacht voor de penibele situatie waarin zij zich nog altijd bevinden, doet het rapport ook andere aanbevelingen om de inheemse volkeren uit hun achtergestelde positie te halen. Bijvoorbeeld door de inheemse talen een officiële status te geven, zoals het Engels en Frans. Tot 1996 werden inheemse kinderen gedwongen naar kostschool te gaan waar het hen werd verboden de eigen taal te spreken en eigen gebruiken werden afgeleerd. Ook wordt in het rapport aangeraden meer aandacht te besteden aan de geschiedenis van de inheemse bevolking en wordt opgeroepen meer oog te hebben voor misdaden gepleegd tegen inheemse vrouwen.

De Canadese regering heeft laten weten vooruitlopend op de officiële presentatie niet op het rapport te willen reageren.

cc-foto: Premier Trudeau spreekt over vermiste en vermoorde inheemse vrouwen, 2016, Wikipedia

Geef een reactie

Laatste reacties (4)