14

Onderzoek: suïcidale tieners raken verstrikt in bureaucratisch web

Tieners die zelfmoord plegen, hebben vaak moeite om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Dat blijkt uit een onderzoek dat 113 Zelfmoordpreventie deed naar zelfmoorden bij jongeren tussen de 10 en 20. De organisatie sprak met ruim honderd nabestaanden van 35 kinderen die in 2017 een einde aan hun leven maakten. De NOS schrijft:

Vaak hadden de jongeren moeite om passende zorg te krijgen. Meer dan 60 procent had een of meerdere psychiatrische diagnoses en meer dan de helft deed eerder een suïcidepoging. De vaak complexe diagnoses vragen om een specialistische behandeling, maar juist door de complexiteit van hun problematiek werden veel jongeren op verschillende plekken in de jeugdzorg geweigerd, omdat er geen passende behandeling geboden kon worden. Uit de interviews met ouders blijkt dat hun kinderen vaak verstrikt raakten in een web van aanmeldingen, wachtlijsten, diagnostiek, afwijzingen en verwijzingen.

Volgens 113 Zelfmoordpreventie zijn er verschillende patronen bij jongens en meisjes. Terwijl jongens regelmatig te kampen hadden met problemen op school als gevolg van autisme of adhd, bleken meisjes vaak te lijden onder hoge verwachtingen of perfectionisme. Ongeveer de helft van de jongeren werd gepest.

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.

cc-foto: Ulrike Mai

Geef een reactie

Laatste reacties (14)