4

Onderzoek: Tientallen potentiële rampfabrieken

Spoedonderzoek na ramp Moerdijk: Minstens 17 procent onderzochte risicobedrijven onveilig 

Uit een door de inspectiedienst het ministerie van VROM met spoed uitgevoerd onderzoek bij 416 risicovolle bedrijven blijkt dat minstens 71 van de ondernemingen ‘slecht scoren’ op het gebied van veiligheid. Dat cijfer kan nog hoger liggen omdat van 29 geselecteerde bedrijven ‘geen informatie beschikbaar is’.

Het onderzoek werd op verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd naar aanleiding van de rampzalige band in januari bij Chemie-Pack in Moerdijk. Staatssecretaris Atsma (CDA) van Milieu wijst er op dat de verantwoordelijkheid voor handhaving van de veiligheidseisen ligt bij gemeenten.

De Pers schrijft:

,,Indien nodig deins ik er niet voor terug om juridische stappen te zetten”, aldus de staatssecretaris. Ook wil hij kijken wat mogelijk is om als rijksoverheid de grip op de veiligheidssituatie bij risicovolle bedrijven te versterken. Het onderzoek wijst ook uit dat gemeenten toezeggingen uit 2010 niet hebben nageleefd over het op orde brengen van vergunningen en handhaving bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. 

Geef een reactie

Laatste reacties (4)