36

Onderzoekers: ‘Ministerie en NAM schoten ernstig tekort bij gaswinning’

Vertrouwelijk rapport in handen van RTV Noord schetst vernietigend beeld

Uit een vertrouwelijk rapport dat in handen is van de Groningse omroep RTV Noord, blijkt dat het ministerie van Economische Zaken en de NAM ernstig tekort zijn geschoten bij de gaswinning in Groningen. Zo zouden ze jarenlang alleen oog hebben gehad voor de financiële opbrengsten en niet hebben gekeken naar de veiligheid van de inwoners uit het omliggende gebied.

Updates onderaan artikel

De onderzoekers zeggen in het rapport:

De toezichthouder heeft zich lange tijd niet opgesteld als kritische waakhond.

RTV Noord schrijft op haar website:

Het KNMI en TNO wordt een ‘passieve houding’ verweten. Zij hadden jaren geleden al het initiatief moeten nemen voor ‘een integraal en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma.

Al in 1993 zou de Onderzoeksraad hebben geconcludeerd dat de gaswinning in Groningen aardbevingen veroorzaakt. Volgens de onderzoekers hebben de NAM, autoriteiten en onderzoeksinstellingen het nagelaten om in actie te komen. Eerder verscheen er ook al een rapport van de Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen (BOA) waarin een direct verband wordt gelegd tussen de gaswinning en de aardbevingen in Groningen. Met die conclusies is volgens de Onderzoeksraad destijds niets gedaan, zeggen zij.

De onderzoeksraad acht het aannemelijk dat het de experts, te typeren als de gevestigde orde, heeft ontbroken aan een open houding tegenover afwijkende opvattingen.

De NAM wordt verweten niet te hebben voldaan aan de zorgplicht. Ook worden vraagtekens gezet bij de te grote rol van het ministerie van Economische Zaken. De onderzoekers schrijven:

Doordat andere ministeries en lokale overheden niet of nauwelijks betrokken zijn bij de besluitvorming over de gaswinning was er geen ruimte voor tegengeluiden. (..) De besluitvorming is in handen van minder dan tien personen. De kleine kring maakt het moeilijk elkaar kritisch tegemoet te treden en werkt interne gerichtheid in de hand.

Update 22:49 uur

Verschillende politici hebben geschokt gereageerd op de uitkomsten van het rapport en eisen meer informatie van de minister.

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsond:

Wat zijn onze adviezen als bestuurders aan onze burgers nog waard als je deze conclusies ziet? (..) Mij wordt gevraagd mijn verantwoordelijkheid te nemen, maar dat wordt zo wel heel ingewikkeld.

Oppositiepartijen als de SP, de ChristenUnie en GroenLinks willen meer informatie van minister Henk Kamp (Economische Zaken) over de bevindingen.

SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling wil dat er consequenties aan het rapport worden verbonden.

Als dit allemaal klopt, kan dit niet zonder consequenties blijven. De overheid is in dat geval haar zorgplicht op schandalige wijze niet nagekomen.

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks):

Bijna twintig jaar lang was bekend dat de gaswinning aardbevingen veroorzaakt, maar de NAM en overheid hebben daar vrijwel niets mee gedaan. Als dit klopt, dan is dat een onacceptabele en onverantwoordelijke gang van zaken.

RTV Noord: Onderzoeksraad vernietigend over rol NAM en EZ bij gaswinning

Foto: RTV Noord

Geef een reactie

Laatste reacties (36)