Laatste update 10:55
73

Onderzoeksraad: ‘Verbied schiet- en knalvuurwerk’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat er een verbod komt op het afschieten van vuurpijlen en afsteken van knalvuurwerk door consumenten tijdens de jaarwisseling. Dat staat in een vandaag verschenen rapport van de zaak. De traditie kost jaarlijks zo’n 500 burgerslachtoffers die met zwaar of licht letsel in het ziekenhuis belanden. Om de traditie van het verjagen van boze geesten toch in stand te houden dient de lokale overheid dat ritueel op zich te nemen met het organiseren van professionele vuurwerkshows. Siervuurwerk mag wel verkocht en afgestoken blijven worden

Een verbod zou een – wellicht – klap betekenen voor de vuurwerkbranche. De huidige omzet bestaat voor 20 procent uit letselvuurwerk.

De onderzoeksraad schrijft in een toelichting:

Tijdens de jaarwisseling eindigen jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar. Voor een veilige viering is het noodzakelijk om de huidige aanpak op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau aan te scherpen.
Maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben niet geleid tot een substantiële daling van slachtoffers, incidenten en schade die ontstaan als gevolg van het gebruik van vuurwerk. Frappant genoeg wordt ondanks de omvang van het aantal slachtoffers en ordeverstoringen doorgaans gesproken over een ‘rustige jaarwisseling’. De Raad onderkent dat het afsteken van vuurwerk voor veel mensen sterk verbonden is aan de viering van oud en nieuw. Echter, het voortdurende patroon van veel letsel en omvangrijke schade moet volgens de Onderzoeksraad worden doorbroken.
Om de veiligheid tijdens de jaarwisseling te vergroten, moet vuurwerk verboden worden dat veel letsel veroorzaakt. Het gaat bijvoorbeeld om vuurpijlen. Datzelfde geldt voor vuurwerk dat uitnodigt tot gevaarlijk gedrag en overlast geeft, zoals vuurwerk dat enkel is ontworpen om een knaleffect te creëren.

De opstellers van het Vuurwerkmanifest herhalen naar aanleiding van het rapport hun oproep voor een totaalverbod. Hun petitie is al 50.000 keer ondertekend.

Oogartsen Tjeerd de Faber en Jan Keunen, initiatiefnemers van het nationaal Vuurwerkmanifest: “Jaarlijks zorgt de viering van Oud en Nieuw in z’n huidige vorm voor te veel letsel, schade en maatschappelijke overlast. Er kan dan ook niet meer worden gesproken over een feestelijke traditie. De letsels die wij ieder jaar weer zien worden echter niet alleen door knalvuurwerk en vuurpijlen veroorzaakt, maar juist ook door siervuurwerk dat door consumenten afgestoken mag worden.”

Alle organisaties en particulieren die de afgelopen jaren het Vuurwerkmanifest hebben ondertekend pleiten voor een volledig verbod op vuurwerk dat door particulieren wordt afgestoken én voor het alternatief van centrale vuurwerkshows. Ruim 1.000 organisaties en meer dan 50.000 Nederlanders hebben het vuurwerkmanifest inmiddels getekend, waaronder oog-, kinder-, en jeugdartsen, plastisch chirurgen, huisartsen, spoedeisende hulp-artsen, de landelijke artsenkoepel KNMG, de Nederlandse projectgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie en Achmea. Ook vanuit de dierensector en de politiek krijgt het manifest steeds meer steun. Organisaties en particulieren kunnen zich nog steeds online via www.vuurwerkmanifest.nl een verbod uitspreken.

cc-foto: Franklin Heijnen

Geef een reactie

Laatste reacties (73)