18

‘Ongewenst: Staat speelt persoonsgegevens nog altijd door aan kerk’

De Nederlandse Staat verstrekt nog altijd persoonsgegevens van (oud-)kerkgangers aan kerken. Dat kan niet meer, vindt Privacy First. De waakhond roept het kabinet daarom op onmiddellijk te stoppen met het doorspelen van de gegevens.

In 2016 nam de Tweede Kamer een motie van D66 aan om persoonsgegevens niet langer te delen met kerken. Alleen de christelijke partijen stemden tegen. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk maakte er werk van dat uiterlijk begin 2018 ingevoerd te hebben. Met de komst van het nieuwe kabinet, dat zwaar leunt op coalitiepartijen CDA en ChristenUnie, is dat besluit teruggedraaid. Wie ooit bij een kerk is ingeschreven kan er op rekenen dat bij een verhuizing de kerk automatisch op de hoogte wordt gesteld van het nieuwe adres. Dat levert vaak gelijk een brief mét acceptgiro op.

Een ongewenste situatie, vindt Privacy First-directeur Vincent Böhre. Een die bovendien ‘niet meer door de beugel’ kan:

Het kabinet wil dat burgers meer de regie houden over hun persoonsgegevens. Dat betekent volgens ons ook dat je zelf toestemming moet geven voor het delen van je gegevens met kerkelijke instellingen.

Officieel is sinds het aantreden van het nieuwe kabinet het voornemen dat er voor kerken een overgangsregeling zal gaan gelden, dat staat ook in het regeerakkoord. Hoe die overgang eruit moet zien, ‘is nog onderwerp van overleg’, laat een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Oftewel: voorlopig verandert er helemaal niets.

Op 25 mei van dit jaar gaan er in de Europese Unie strengere privacywetten gelden. Volgens Privacy First extra reden voor het kabinet om het overdragen van persoonsgegevens direct te staken: ‘Het bijhouden van een administratie voor religieuze groeperingen is geen taak van de overheid.’

De kerkelijke database SILA bevat persoonsgegevens van ruim vijf miljoen Nederlanders. Niet alleen bij een verhuizing geeft de Staat de nieuwe gegevens door aan de kerk, dat gebeurt bij alle wijzigingen in de Gemeentelijke Basisadministratie, dus ook bij een huwelijk, scheiding of geboorte. Wie dat niet meer wil, zal zichzelf moeten uitschrijven bij de kerk.

Bron: AD / cc-foto: Isen Majennt

Geef een reactie

Laatste reacties (18)