55

‘Ontwikkelingshulp zal verdwijnen’

Minister Ploumen (PvdA) zet in op handel en investeringen

De één miljard euro die het kabinet bezuinigt op ontwikkelingshulp is ‘pijnlijk’, maar kan worden opgevangen door het opvoeren van de handel met arme landen. Dit is ontwikkelingshulp nieuwe stijl, zegt PvdA-minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zaterdag in de Volkskrant. Zij voorziet dat de ontwikkelingshulp zoals wij die kennen uiteindelijk helemaal zal verdwijnen.

Volgens Ploumen is het tijd voor een nieuwe definitie: 

“Het begrip ontwikkelingshulp zal uiteindelijk zelfs verdwijnen. De definitie is van begin jaren zestig. De wereld zag er toen anders uit. De meeste arme mensen wonen nu in middeninkomenlanden. In de toekomst zal het meer gaan om internationale samenwerking. Dit is een combinatie van handel, investeringen én hulp.

De minister was deze week in Afrika om het nieuwe model te testen, zo schrijft fe Volkskrant. Een tiental Nederlandse bedrijven reisde mee. Volgens Ploumen willen arme landen zelf liever meer handeldrijven dan hulp ontvangen. In gesprekken met de Ethiopische premier en minister van Buitenlandse Zaken deze week kwamen ze er zelf mee. “Het gaat nu meer over: wat heb je elkaar te bieden? Natuurlijk is hulp nog nodig, maar op lange termijn hebben ze meer aan investeerders”, aldus de bewindsvrouw.

Spanningen tussen coalitiepartners PvdA en VVD zijn er volgens haar nauwelijks op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, maar haar eigen PvdA sprak kort na het bekend worden van de één miljard bezuinigingen een ‘motie van treurnis’ uit. Ploumen:

Velen zijn vooral benieuwd hoe hulp en handel samen kunnen gaan. Ze zijn er niet per se tegen. Ik vertel ook dat ik niet alleen maar goed nieuws heb. We zullen dingen moeten afbouwen die we onder andere omstandigheden misschien graag hadden behouden.

Kritiek op de nieuwe benadering van ontwikkelingssamenwerking komt onder anderen van ontwikkelingsdeskundige Paul Hoebink en de Britse econoom Paul Collier. Zij uitten onlangs hun aarzelingen in het vakblad Vice Versa. Collier sprak van een ‘giftig mengsel’:

Door de twee tegengestelde belangen te combineren, zal Nederland het Chinese model van buitenlandpolitiek volgen, dat handelsbelangen vermomt als ontwikkelingshulp.

Ploumen maakt begin april in haar beleidsnotitie bekend waar ze een miljard aan bezuinigingen vandaan zal halen. Ze zegt in de Volkskrant alvast dat ze niet van dee kaasschaafmethode is. “Er worden harde keuzes gemaakt.”

Volkskrant: Lilianne Ploumen: ‘ontwikkelingshulp zal verdwijnen’

Foto-cc: PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (55)