61

Ook Utrecht weert Zwarte Piet op basisscholen

33 openbare basisscholen vieren Sinterklaas voortaan zonder Zwarte Piet

Ook basisscholen in Utrecht nemen nu hun verantwoordelijkheid in de opvoeding van jonge kinderen, door Zwarte Piet te weren tijdens het Sinterklaasfeest. Dat meldt de Stichting Primair Onderwijs (SPO) Utrecht. Hiermee zeggen ze recht te doen aan de uitgangspunten van het openbaar onderwijs. In totaal vieren 33 openbare basisscholen voortaan Sinterklaas zonder Zwarte Piet.

Het belangrijkste punt is dat iedereen gelijkwaardig dient te zijn. De figuur van Zwarte Piet heeft racistische kenmerken en dient daarom geweigerd te worden, aldus SPO Utrecht.

Concreet betekent dit, dat in de scholen van SPO Utrecht geen discriminatie plaatsvindt op grond van levensovertuiging, etnische afkomst, sekse, geaardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere kenmerken. De figuur van Zwarte Piet heeft echter racistische aspecten […] Dit blijkt ook uit recente uitspraken van het College van de Rechten van de Mens, de Rechtbank Amsterdam en de mensenrechtenwerkgroep van de Verenigde Naties.

Het onderwijs heeft een verantwoordelijke rol in de opvoeding van jonge kinderen. Binnen de scholen van SPO Utrecht gaan we respectvol en zonder onderscheid des persoons met elkaar om. Wij willen niet dat kinderen zich gekwetst voelen door ons onderwijsaanbod. We zoeken naar een respectvolle manier om het Sinterklaasfeest op school te vieren. Daarom is afgesproken om de figuur Zwarte Piet uit het onderwijsaanbod en uit de viering op school te schrappen.

Eerder gingen basisscholen in Den Haag en in Rotterdam Utrecht al voor. Ook zij vieren voortaan Sinterklaas zonder de racistische figuur.
cc-foto: Hans v.d. Woldenberg

Geef een reactie

Laatste reacties (61)