8

Oost-Duitse patiënten ongewild proefkonijn

Journalisten achterhalen web van illegale medicijnproeven in voormalig Oost-Duitsland

In Oost-Duitsland werden talloze patiënten voor de val van de Berlijnse Muur gebruikt als proefkonijnen voor medicijnen. Zonder toestemming te hebben gegeven, kreeg een aantal patiënten medicijnen toegediend, die nog niet goedgekeurd waren. Ziekenhuizen sloten deals met Westerse farmaceutische bedrijven en kregen grote sommen geld uitgekeerd voor ieder proefkonijn. Dat hebben Duitse journalisten achterhaald.


Eén van de verhalen behelst het leven van Gerhard Lehrer. Na een hartaanval in mei 1989 werd hij behandeld in een ziekenhuis in Dresden. Na ontslag uit het ziekenhuis kreeg hij een rood doosje met pillen mee. Volgens zijn dokter was vooral de rood-witte capsule een wonderpil en kon hij deze alleen via hem krijgen.

Na drie weken voelde Lehrer zich ontzettend beroerd. Het ziekenhuis adviseerde hem te stoppen met de wonderpillen en weer terug te schakelen op zijn oude medicijnen. Het ziekenhuis wilde de pillen terug, maar Lehrer weigerde. Wijselijk, zo blijkt nu. In plaats daarvan adviseerde hij zijn vrouw de pillen goed te bewaren, wie weet zouden ze ooit van pas komen. Een jaar later overleed hij.

Jaren na dato zag de vrouw van Lehrer een documentaire over riskante medicijntests in Oost-Duitsland. Ze besloot contact op te nemen met de omroep MDR. Ze lieten de medicijnen testen op de ingrediënten. De conclusie was pijnlijk: het waren placebo’s. Er zaten geen werkende stoffen in. Haar echtgenoot, die een ernstige hartkwaal had, was zonder toestemming gebruikt als proefkonijn.

In de documentaire ‘Test und Tote’ is te zien hoe ziekenhuizen in Oost-Duitsland voor de val van de Berlijnse Muur te werk gingen. Gesproken wordt met patiënten, familieleden, experts op het gebied van de farmaceutische industrie en een voormalig manager van Hoechst, een medicijnfabrikant. Ook weten de journalisten documenten te overleggen waaruit blijkt dat Westerse bedrijven inderdaad contacten onderhielden met dokters en ziekenhuizen in Oost-Duitsland.

Het aantal tests dat achterhaald is varieert tussen 20 in 1983 en 165 in 1988. Na de val van de muur kwam een einde aan de proeven.

Spiegel: Western Pharmaceutical Trials Patients Misused as Guinea Pigs in East Germany

Geef een reactie

Laatste reacties (8)