Laatste update 10:05
28

Op klimaatgebied zijn Nederlanders de Amerikanen van Europa

Nederland stoot naar verhouding veel meer broeikasgassen uit dan andere Europese landen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek waar de Volkskrant over bericht:

Wie naar onze uitstoot van broeikasgassen kijkt, zou denken dat Nederland een van de grootste landen van de Unie is. Met 11,3 ton CO2 veroorzaakt een Nederlander 34 procent meer uitstoot dan de gemiddelde Europeaan. Slechts vier EU-landen stoten per inwoner nog meer broeikasgassen uit.

De hoge uitstoot zou veroorzaakt worden door de enorme omvang van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd loopt Nederland ook het meest van alle landen achter op het gebeid van hernieuwbare energie.

In vergelijking met andere landen kent Nederland weinig armoede en daardoor pakt de inkomensongelijkheid gunstig uit in de statistieken:

Nederland mag zich beroemen op een positie tussen de meest egalitaire landen van Europa. Na Slovenië, Tsjechië, Slowakije, Finland en België scoort ons land het best: de 20 procent rijksten in Nederland verdienen zo’n 4 keer meer dan de 20 procent met het minste inkomen.

De stijging van de huizenprijzen blijft achter bij de rest van Europa, 4 procent over de afgelopen 10 jaar terwijl dat in andere landen 12 procent was. Het aantal zzp’ers, wat veelal neerkomt op werknemer zijn zonder sociaal vangnet, groeit in Nederland harder dan elders in Europa. Ruim 1 op de 8 werkenden is nu zzp’er. Nederland komt daarmee op de zevende plaats. In landen waar de sociale voorzieningen totaal zijn afgebroken, zoals Griekenland, ligt het aantal hoger: 23 procent. In het sociaal sterke Denemarken is slecht 5 procent zzp’er.

Ook op andere gebieden, zoals het aandeel van de biologische landbouw, loopt Nederland fors achter op de rest van Europa.

Zie voor meer: Nederland langs de Europese meetlat 2019

cc-foto: Alf van Beem, Wikimedia

Geef een reactie

Laatste reacties (28)