Laatste update 09:47
70

‘Eén op de negen kinderen groeit op in armoede’

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in Nederland neemt niet af, ondanks gericht beleid van de overheid, dat staat in het rapport van de Kinderombudsman dat dinsdag verschijnt. Maar liefst 378.000 vinden groeien in Nederland op in armoede, dat is één op de negen.

De overheid voert geen goed beleid om de armoede te doen afnemen, stelt de Kinderombudsman. En dat komt omdat Rijk en gemeenten hun pijlen te veel richten op de verbetering van het leven van kinderen buitenshuis in plaats van thuis, terwijl juist thuis de meeste winst valt te behalen, aldus Margrite Kalverboer.

In plaats van alleen algemene publieke armoedevoorzieningen, zouden gemeente moeten gaan kijken wat elk arm gezin afzonderlijk nodig heeft. Armoede is namelijk niet één standaard probleem dat met één standaard oplossing opgelost kan worden, vaak spelen er juist meerdere problemen tegelijkertijd: van scheidingen tot ziektes, stress, baanverlies, schulden, een onveilige buurt tot het verlies van een sociaal netwerk. De problemen zijn te ingewikkeld om met algemene voorzieningen opgelost te worden.

NRC schrijft:

Veel van de belemmeringen die kinderen en jongeren buitenshuis ervaren, zijn bovendien te herleiden tot de financiële problemen thuis. Zo komen schoolproblemen vaak voort uit stress en het niet kunnen betalen van onderwijsgerelateerde kosten. […] De stress die de opstapeling van (armoedegerelateerde) problemen met zich meebrengt, zorgt vaak voor sociale isolatie van de kinderen, een weinig zorgzame en stimulerende relatie met de ouders, problemen op school en een gebrek aan gezamenlijke ontspanning in het gezin.

Maatwerk bieden is lastig voor de gemeenten, dan het treffen van algemene voorzieningen. Het is kostbaar, er moet persoonlijk contact opgenomen worden en het vraagt om specifieke vaardigheden van ambtenaren, erkent ook Kalverboer. De Kinderombudsman hoopt desondanks dat arme gezinnen een vast contactpersoon krijgen bij de gemeente die met de familie een langetermijnplan opstelt. Kalverboer:

Binnen gemeenten bestaat nu nog een enorme verkokering. Voor bijvoorbeeld school, schuldsanering en extra toelagen moeten mensen telkens naar een andere persoon. Dat moet veel meer uit één hand komen.

Geef een reactie

Laatste reacties (70)