Laatste update 16:53
12

Eén op de zes doden in 2015 kwam door vervuiling

In 2015 was één op de zes doden te wijten aan vervuiling van de aarde. Dat blijkt uit een rapport dat wordt gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Het gaat om vervuiling van water en van plaatsen waar mensen werken, maar voornamelijk om luchtvervuiling. Volgens de auteurs van het rapport eist vervuiling ‘drie keer meer doden dan aids, tuberculose, en malaria samen, en vijftien keer meer dan oorlog en alle vormen van geweld.’

Het rapport werd in samenwerking gemaakt door verschillende internationale instellingen, NGO’s en zo’n veertig verschillende experts. Ze werkten twee jaar lang aan het rapport.

Luchtvervuiling eiste in 2015 de meeste doden, 6,5 miljoen maar liefst, door gevolgen als hart-en vaatziekten en longkanker. Daarop volgden 1,8 miljoen doden door vervuild water, als gevolg van bijvoorbeeld slechte waterzuivering of het dumpen van afval. Dit veroorzaakt bijvoorbeeld maag- en darmziekten of infecties met parasieten. Tot slot zorgde vervuiling op de werkplaats nog eens voor 800.000 doden, die werden blootgesteld aan giftige of kankerverwekkende stoffen.

Vooral minderheden en gemarginaliseerde groepen worden getroffen. Eén op de zes doden lijkt veel, maar The Lancet laat weten dat deze cijfers ‘wellicht een onderschatting zijn’. Veel chemische vervuilers zijn namelijk nog niet geïdentificeerd.

Knack: ‘Een overlijden op zes te wijten aan vervuiling in 2015’

cc-foto: michael5790

Geef een reactie

Laatste reacties (12)