36

Opkomen voor vrouwenrechten kost PvdA-raadslid de kop

Kim van de Kant, raadslid voor de PvdA in de gemeente Nisserwaard op de Zuid-Hollandse eilanden, is door haar partij gedwongen de fractie te verlaten. Ze mocht alleen aanblijven als ze excuses maakte voor een Facebook-bericht waarin ze de vrouwendiscriminatie door een plaatselijk Shantyfestival aan de kaak stelde. Een koor werd van dat festival geweerd omdat er ook vrouwen lid van zijn. De organisatie stelt dat het traditie is dat alleen mannen mogen deelnemen. Het discriminerende festival wordt georganiseerd door de leider van de plaatselijke politieke partij ONS, tevens coalitiegenoot van de PvdA. Van de Kant schrijft op Facebook:

Gisteravond werden mij in de fractie -naar aanleiding van het bericht over het ShantyFestival- twee opties voorgelegd: Je blijft onderdeel uitmaken van de fractie maar onder een aantal strenge voorwaarden of je verlaat de fractie. Onder de voorwaarden om bij de fractie te blijven waren onder andere: door het stof en mijn excuses aanbieden aan het desbetreffende raadslid voor het facebookbericht, de rest van mijn raadsperiode geen publieke opinies meer delen, ook niet uit naam van de PvdA, via geen enkel medium en na de raadsperiode afscheid nemen als raadslid ‘zonder gezichtsverlies’ (en met negatief advies van de fractie aan de kandidaatstellingscommissie).

In een persbericht verklaart de partij:

Afgelopen maandag 13 januari is in de fractie van de PvdA Nissewaard, in het belang van de partij en de inwoners van Nissewaard, de conclusie getrokken dat door gebrek aan samenwerking en het niet nakomen van afspraken Kim van de Kant afscheid neemt van de fractie van de PvdA. PvdA Nissewaard blijft zich richten op de toekomst om op een positieve manier haar idealen voor elkaar te krijgen voor de inwoners van Nissewaard.

Op 8 januari had Van de Kant zich via Facebook uitgelaten over het vrouwenverbod:

Wauw. 1915 belde net, ze willen hun bekrompenheid terug. Van Rotterdam tot Bussum, van Castricum tot Bergen op Zoom, van Noordwijk tot Katwijk… Overal vandaan mogen ze meedoen aan het ShantyFestival Spijkenisse.. Maar het koor uit Spijkenisse mag niet meedoen.. Want er zitten vrouwen in. “Onze stichting heeft vanaf het begin bepaald dat er alleen mannelijke koren optreden. Dat blijft zo. Een het is nu al de 25ste keer dat jullie dit aan me vragen, het antwoord blijft nee” aldus organisator Arno Oomen tegen twee dames van het Shantykoor Horizon.
Maar dingen veranderen.. Dingen veranderen constant lieve Arno. En ik snap dat aanpassen en meebewegen steeds moeilijker wordt naarmate je wat ouder wordt, maar het kán echt. Kijk maar naar Horizon, 43 leden. Lijkt goed te gaan daar, ‘ondanks’ de aanwezigheid van die vrouwen.
Er wordt niet gevraagd om van je ShantyFestival een ViswijvenFestival te maken. Er wil gewoon een Shantykoor (met vrouwen) ook een keer meedoen. Dus de stichting kan net als in het begin ook even ‘bepalen’ dat dit koor, dat zo graag mee wil doen, mee mag doen. In plaats van ze uit te sluiten ‘want vrouwen’. It’s a no brainer.
Ennuh, als jullie ‘stichting ouwe-jongens-krentenbrood’ het nu alvast even ‘bepaalt’, hebben jullie nog zo’n 9 maanden de tijd om alvast aan de wedergeboorte van jullie festival te wennen. Ik vertrouw erop dat jullie stoer genoeg zijn om deze beslissing te nemen. 

Het AD, dat de discriminatie onder de aandacht bracht, meldt dat lezers massaal en afwijzend reageerden op de houding van het Shantyfestival. De organisatie was door de kritiek zo in zijn wiek geschoten dat, in plaats van een toontje lager te zingen en noodzakelijke veranderingen door te voeren, besloten werd het hele festival op te heffen, schreef Weekblad Westvoorne zondag:

De reden voor het opheffen van de stichting is enerzijds gelegen in de ruimte die de stichting wil geven aan andere initiatiefnemers voor het organiseren van een mogelijk shantyfestival. Anderzijds heeft de commotie en ophef die is ontstaan in de diverse media geleid tot een versneld besluit. Teleurstelling is er vooral over de wijze waarop vrijwilligers van deze stichting persoonlijk worden bejegend, vanwege de opzet van een festival met shantykoren die traditioneel uit mannelijke zangers bestaat. Hiermee zijn het festival en haar vrijwilligers in een dusdanig negatief daglicht komen te staan dat er onvoldoende draagvlak, plezier en energie is om de vrijwillige uren te maken die benodigd zijn om dit festival goed te organiseren. Het unanieme besluit tot beëindiging van de stichting is genomen in overleg met de tien vrijwilligers en bestuursleden. Samen vormden zij de organisatie van het shantyfestival. 

cc-foto: Mark Nozell

Geef een reactie

Laatste reacties (36)