66

Oppositie legt VVD vuur aan de schenen

Update: Rutte accepteert wens Kamer om extern onderzoek te starten naar Teevendeal ... Waarom greep Rutte niet eerder in? Wie wist wat en wanneer?

De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag met premier Rutte en VVD-fractieleider Zijlstra over de gebeurtenissen die leidden tot het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitite gisteravond. Vanuit de oppositie zijn er veel vragen over de details van de deal met Cees H., de rol van Rutte zelf in het proces en de gevolgen van het opstappen van de bewindslieden voor het kabinet.

ChristenUnie eiste voorafgaand aan het debat al onderzoek door een onafhankelijke commissie naar de Teevendeal. De partij heeft nog veel vragen over de schikking die in 2000 door toenmalig officier van justitie Fred Teeven werd getroffen met een drugscrimineel en wil niet dat die vragen “boven de markt blijven hangen zodat ook de opvolgers van Opstelten en Teeven er last van blijven houden”.

Verklaring Rutte
Het debat begon met een verklaring van premier Rutte over het terugtreden van Opstelten en Teeven. Opstelten bleek de Kamer onjuist te hebben geïnformeerd, maar heeft door terug te treden “zijn volle verantwoording en verantwoordelijkheid genomen zoals dat hoort”, aldus Rutte:

“Ik heb daar respect voor. […] Dit is een verlies voor het kabinet. […] Opstelten en Teeven hebben Nederland veiliger gemaakt en het veiligheidsgevoel in ons land versterkt. […] In persoonlijk opzicht is dit een hard gelag, in staatsrechtelijk opzicht schept het duidelijkheid over de relatie tussen Kamer en kabinet.

Rol premier
Volgens GroenLinks-leider Bram van Ojik moet het debat van vandaag ook gaan over de rol die premier Rutte speelde in de kwestie: 

Deze affaire zegt ook iets over de bestuursstijl van deze minister-president.

Ook PVV-leider Wilders is kritisch op de premier: 

Nederland weet dat bijna niemand uit dit kabinet nog te vertrouwen is. Dit kabinet is failliet. […] Rutte heeft partij in crisis gestort nadat hij het land ook al in een crisis heeft gestort.

Alexander Pechtold van D66 vindt dat de onderste steen boven moet komen over de Teevendeal en vraagt zich af: 

Waarom heeft de premier niet ingegrepen? Wat wist de premier van deze zaak?

SP-leider Roemer voegde daaraan toe:

“Heeft de premier geen enkele aanwijzing gekregen dat het verhaal van Opstelten rammelde? En als hij ze wel had, had de premier dan niet moeten ingrijpen?

Politieke bodyguard
Ook de PvdA kreeg kritische vragen te verduren. Pechtold wilde van Samsom weten waarom de PvdA en de VVD het afgelopen jaar steeds Kamerdebatten over de vragen rond de Teevendeal blokkeerden. Roemer gaat nog een stapje verder en noemt de Samsom de “politieke bodyguard van het kabinet”. Samsom weerspreekt dat de PvdA geen opheldering wilde over de kwestie en noemt het besluit van Opstelten en Teeven “ingrijpend, maar ook onvermijdelijk op basis van de feiten”:

Dit kabinet verliest wel twee capabele bewindspersonen en dat is een aderlating.

Zijlstra
Gevraagd of de VVD een extern onderzoek naar de Teevendeal steunt, zoals de ChristenUnie vanmiddag heeft voorgesteld, zegt Zijlstra zo’n onderzoek niet af te wijzen, maar zich wel af te vragen of het zin heeft, omdat betrokkenen gebonden kunnen zijn aan geheimhouding. Zijlstra geeft aan geen inhoudelijk oordeel over de Teevendeal te kunnen vellen omdat hij niet alle details van de deal kent. Hij benadrukt dat Opstelten bovendien niet is afgetreden vanwege de inhoud van de deal, maar vanwege het onjuist informeren van de Kamer.

Update 20:15
Premier Mark Rutte wil dat er een onderzoek komt naar de vragen die leven rondom de deal met Cees H., en een nieuwe minister moet dat onderzoek gaan verrichten. Vervolgens is het aan die nieuwe minister om de Kamer te informeren over de uitkomsten van dat onderzoek.

Update 21:41
Een motie van ChristenUnie-leider Slob voor een onderzoek door een onafhankelijke commissie, krijgt de steun van de meerderheid van de Kamer. Ook coalitiepartijen VVD en PvdA ondersteunen de motie.

Update 22:00
Premier Rutte gaat mee in de wens van de Kamer om een onafhankelijke commissie onderzoek te laten verrichten naar de gang van zaken rondom de Teevendeal.

Geef een reactie

Laatste reacties (66)