6

Oppositie verzet zich tegen huurplannen kabinet

Vooral tax voor woningcorporaties van 2 miljard stuit op verzet ... Vrees voor failliet corporaties en banenverlies

De oppositiepartijen CDA, SP en PVV zijn zeer kritisch over de huurplannen van het kabinet, zo meldt Trouw. Met name de verhuurdersheffing, een extra tax voor woningcorporaties die VVD en PvdA willen invoeren, stuit op verzet. Dat bleek woensdag in een debat in de Tweede Kamer met minister Stef Blok van Wonen. Vorige week waarschuwde het Centraal Fonds Volkshuisvesting voor de grote gevolgen die de heffing zal hebben voor de woningcorporaties. Ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw trok aan de bel.

CDA-Kamerlid Raymond Knops wil dat de coalitiepartners opnieuw gaan onderhandelen over de verhuurdersheffing. Volgens Knops leiden de kabinetsplannen tot grote onduidelijkheid bij huurders, corporaties en beleggers in de bouw. Knops:

Ze zijn ondoordacht en onuitvoerbaar. De coalitie heeft eerder laten zien dat afspraken uit het regeerakkoord nog herzien kunnen worden. Het lijkt me hoog tijd dat dat voor dit terrein ook gebeurt.

De SP stelt dat het kabinet met de verhuurdersheffing een greep van 2 miljard euro doet uit de kas van de woningcorporaties. Het ‘sprookje’ dat corporaties dat bedrag kunnen compenseren via huren klopt volgens SP’er Paulus Jansen van geen kant. Volgens hem leiden de kabinetsplannen voor de woningmarkt ertoe dat corporaties failliet gaan of hun investeringen moeten uitstellen of afblazen. “Dat kost 20.000 bouwvakkers extra hun baan”, aldus Jansen.

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch riep Blok op binnen 2 weken duidelijkheid te geven over de verschillende cijfers in de rapporten, onder meer over de voorspelling dat 11 procent van de corporaties door de verhuurdersheffing in de problemen kunnen komen. Als Blok daar duidelijkheid over heeft verschaft, kan de Kamer bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken opnieuw over de kabinetsplannen voor de woningmarkt praten, aldus Monasch.

De VVD voelt er niets voor om het regeerakkoord open te breken om maatregelen voor de woningmarkt, zoals de verhuurdersheffing, aan te passen. “Wij hebben onze handtekening onder dit regeerakkoord gezet en daarmee staat dit overeind”, zei VVD-Kamerlid Barbara Visser woensdag in een Kamerdebat.

Trouw: VVD: Verhuurdersheffing staat overeind

Trouw: Oppositie uit kritiek op verhuurdersheffing

Geef een reactie

Laatste reacties (6)