53

Oproep: Alstublieft Koning, zet Wilders in de hoek

Open brief aan Willem-Alexander, Máxima en Rutte om uitspraken Wilders te veroordelen: Wie zwijgt stemt toe, dus zwijgen wij niet langer en zeggen hierbij: Genoeg is Genoeg!

Premier Rutte had het er maar moeilijk mee: afstand nemen van de oproep van Geert Wilders. Een ‘vieze smaak’ in zijn mond is wat hij ervan kreeg. Meer niet. Tot grote ontsteltenis van zo’n beetje iedereen.

De flauwe reactie van de premier was reden voor Anne Dijk om een brief te schrijven aan de premier, de koning en de koningin, waarin ze hen oproept stevig afstand te nemen van de oproep en na te denken over een oplossing voor ‘het oprukkende racisme en discriminatie in onze samenleving’.

De hamvraag is: hoe los je het nu ontstane probleem op? Door aangifte te doen tegen Wilders? Door de politiek te vragen afstand te nemen? Door een cordon sanitaire? Moet Wilders genegeerd worden en moet men gewoon over gaan tot de orde van dag? Of ligt het antwoord in de dialoog tussen hen die Nederland kunnen binden en zij die nu door Wilders buitenspel zijn gezet. 

De brief sorteert voor op dat laatste. In zijn geheel staat hij op de Facebook-pagina Ik doe aangifte tegen Wilders‘, hieronder een aantal passages.

De ondertekenaars schrijven onder meer:

Utrecht, 26 maart 2014

Hooggeachte Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander,
Hooggeachte Hare Majesteit Koningin Máxima
en geachte Minister-President,

Bij dezen geven wij, Nederlanders, u met pijn in ons hart te kennen dat wij ons ernstig zorgen maken om Nederland. Pijn, omdat leuzen, gedaan in de persoon van de heer Wilders, in ons Nederland mogelijk zijn. Pijn, omdat wij onze samenleving, in de vernieling zien gaan. In ons Nederland, dat generaties lang een rijkdom aan culturele diversiteit en geloofsovertuigingen kent, zien wij dat polarisering en radicalisering steeds ergere vormen aannemen. We vermoeden dit niet, maar zijn ervan overtuigd dat de stem van de heer Wilders en zijn partij daar een belangrijke oorzaak van zijn. Wie zwijgt stemt toe, dus zwijgen wij niet langer en zeggen hierbij: Genoeg is Genoeg!

[…]

Het is onacceptabel waartoe de heer Wilders oproept en het is een verergering in zijn benaderingswijze van de Marokkaanse gemeenschap. Dit veroorzaakt angst en roept nare gevoelens op binnen de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap, maar ook daarbuiten. Het mag niet zo zijn dat anno 2014 dergelijke uitspraken, die zeer haatdragend zijn en een hele bevolkingsgroep uitsluiten, onbestraft blijven onder het motto van ‘ vrijheid van meningsuiting’. Deze vrijheid is een groot recht, maar heeft grenzen die op 19 maart 2014 duidelijk zijn overschreden. De oproep tot ‘minder Marokkanen’ is dermate stuitend discriminerend en haatzaaiend, dat dit niet meer onder de vrijheid van meningsuiting valt. Laat de geschiedenis zich alstublieft niet herhalen en grijp in nu het nog kan.

Reactie
Hoewel verschillende politici de uitlatingen van de heer Wilders sterk veroordeeld hebben, betreuren wij de eerste reactie van onze premier die er slechts “een vieze smaak van in de mond” kreeg. Wij verwachten van u, de heer Rutte, als premier van alle Nederlanders dat u racisme keihard veroordeelt op basis van principes die verankerd zijn in onze grondwet! Door dusdanig ernstige uitspraken niet met gelijke kracht af te zweren, wordt zulk gedachtegoed genormaliseerd.

[…]

De PVV komt nog niet met oplossingen. DENKT niemand dan verder? Op een dag gaat de vraag komen: HOE gaat hij zijn plannen uitvoeren? Wij houden ons hart vast HOE hij wil gaan zorgen voor minder, in zijn ogen, Marokkanen en zijn werkelijke doel; minder islam en minder moslims. Wanneer wordt deze man aan de tand gevoeld over zijn werkelijke beweegredenen? Bij het lezen van zijn ideologische boeken wordt het glashelder. Het is een terroriserende manier van angst aanjagen. Wil Nederland nu op tijd ingrijpen? Zoals in de trant van wat Erasmus zei: “Voorkomen is beter dan genezen”. Wij verzoeken u met klem om verantwoordelijkheid te nemen, voor AL uw burgers van dit land.

Jonge generaties angst ingeboezemd
Hooggeachte Koning, Koningin en geachte Minister President, al het hiervoor geschetste heeft tevens grote gevolgen voor onze jeugd, de jeugd die onze toekomst is.

[…]

Weet u wat er werkelijk in het land speelt op dit moment? De feiten en de talloze praktijkvoorbeelden liegen er niet om: kinderen maken aan den lijve racisme mee. Heeft u enig idee wat voor gevolgen dit heeft? Welke zorgen ouders moeten dragen? Leerkrachten op het basisonderwijs die niet weten hoe ze dit nog kunnen uitleggen? De normalisering van discriminatie kent tegenwoordig geen grenzen meer. Hoe kan het volk verteld worden dat dit niet mag, terwijl een politiek leider dit wel mag?

[…]

Oproep
Hooggeachte Koning en Koningin, geachte heer Rutte, wij roepen u op, vanuit de grond van onze rechtvaardigheidsgezinde harten, om de racistische uitspraken van de heer Wilders te veroordelen en met ons de strijd aan te gaan tegen het oprukkende racisme en discriminatie in onze samenleving!

Wij willen hier graag met u over verder praten. U kunt te allen tijde contact met ondergetekenden opnemen. We hopen dat u uw invloedrijke stemmen laat gelden. De onze lijken tot dusver helaas niet genoeg.

Met vredige groet namens alle ondergetekenden,

Anne Dijk MA (initiatiefnemer), Ir. Umar Mirza, Kamel Essabane MA, mr. Nacha Rakraki

Wie de brief mede wil ondertekenen kan dat op Facebook doen.

Foto: Cartoon Jochem Coenen

Geef een reactie

Laatste reacties (53)