58

Opstelten gunt ‘niet-topfunctionaris’ wel topsalaris boven Balkenende-norm

De VVD-minister vond de werkzaamheden van een ICT-consultant zo urgent dat hij 3 keer de Balkenende-norm aan salaris uitbetaalde

Consultant Jo van den Hanenberg werkte van 2012 tot 2014 aan een groot automatiseringsprobleem bij de Nationale Politie. Hij was dermate van belang dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten afweek van de regels omtrent inhuur en beloning. Dit mag, mits goedgekeurd door de ministerraad en na openbaarmaking van de beloning. Maar dit deed Opstelten niet.

Ook werden er geen offertes aangevraagd bij andere consultant. Van Hanenburg ontving in twee jaar tijd 1,3 miljoen euro salaris.

Dit schrijft NRC op basis van stukken die de krant van het ministerie ontving na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur:

De Wet Normering Topinkomens eist dat een minister die een topfunctionaris meer wil geven dan de maximale norm dat alleen doet na akkoord van de ministerraad, en vervolgens de beloning publiek maakt. Dat gebeurde in dit geval niet, zegt het ministerie in een reactie, omdat de betreffende consultant in hun ogen geen ‘topfunctionaris’ volgens de wet is.”

Ook een andere consultant die boven de Balkenende-norm verdiende op het project bij de Nationale Politie wordt volgens het ministerie niet als topfunctionaris aangemerkt.

Update 11.15 uur

De PvdA zal Opstelten dinsdag aan de tand voelen over de kwestie tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Update 14.00 uur

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat in een reactie weten:

De urgentie van de problematiek heeft ertoe geleid dat bewust is afgeweken van de aanbestedingsregels voor externe inhuur. Er is bij VenJ een procedure om af te wijken van de inkoopregelgeving. De essentie van die procedure is dat op ambtelijk topniveau, na weging van diverse belangen, een bewuste keuze wordt gemaakt om van de regels af te wijken. Dat is in dit geval gebeurd. Alleen op deze wijze kon de gewenste deskundigheid snel worden aangetrokken om de acute problemen aan te pakken.

Over de urgentie van de situatie en de door de Review Board gesignaleerde zwaarwegende risico’s is de Tweede Kamer bij brief van 25 april 2012 geinformeerd. Daarin is tevens gemeld dat de toenmalige CIO politie zijn functie had neergelegd en dat per direct een interim CIO en een interim programmamanager Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie zijn aangetrokken.

Er wordt niet gesproken over goedkeuring door de ministerraad, die in dergelijke uitzonderlijke gevallen wel vereist is.

Geef een reactie

Laatste reacties (58)