12

Opstelten heeft geldzaken niet op orde

Administratie ministerie puinhoop ... Nieuw financieel systeem werkt niet naar behoren ... 'Klassiek handwerk' nodig om probleem op te lossen

Minister Opstelten van Justitie heeft zijn administratie niet op orde. Dat heeft de Algemene Rekenkamer in een bezwaar laten weten. Uit het jaarverslag dat woensdag verscheen blijkt dat het ministerie van Veiligheid & Justitie problemen had met een nieuw financieel systeem, waardoor geen volledig zicht meer was op openstaande verplichtingen en de budgetruimte. Als gevolg hiervan zijn onder andere achterstanden in de betaalverplichtingen opgetreden.

De Rekenkamer schrijft:

Er was een grote achterstand in het doen van betalingen en er was geen overzicht van de omvang van de financiële verplichtingen die het ministerie was aangegaan.

Volgens de Rekenkamer was er veel ‘klassiek handwerk’ nodig om de problemen op te lossen. Er is begin april bij de minister aan de bel getrokken. Daarop is een verbeterplan opgesteld. De Rekenkamer heeft het bezwaar nu weer ingetrokken, maar volgt het nieuwe plan tot de problemen zijn verholpen.

Nu.nl: Opstelten heeft administratie ministerie niet op orde

Geef een reactie

Laatste reacties (12)