16

Opstelten hield rapport over fouten bij wapen-vergunningen achter

EenVandaag: Ruim vóór drama Alphen luidden onderzoekers noodklok ... Opstelten verzweeg rapport, beloofde na drama nieuw onderzoek

Minister Opstelten (VVD) beloofde na het drama in Alphen in april, waarbij een psychisch gestoorde man zes mensen doodschoot, een onderzoek naar het verstrekken van wapenvergunningen. Hij verzweeg dat er al maanden eerder een rapport over was verschenen. EenVandaag wist het onderzoek met een beroep op de Wob boven water te krijgen.


In de reportage is onder meer te zien dat Tweede Kamer-leden en deskundigen geschokt reageren op het achterhouden (zie clip).

EenVandaag meldt:

Het rapport is nooit openbaar gemaakt, ook niet aan de Tweede Kamer. Wij maken het hier openbaar. In het rapport schetsen talloze experts schetsen een zorgelijk beeld over het toezicht en de controle op wapens en munitie. Maandenlang werd in opdracht van de minister zo’n beetje iedereen die met vuurwapentoezicht te maken heeft geraadpleegd. Maar het verdween in een la.Uit het geheimgehouden rapport blijkt dat de problemen met het toezicht ernstig zijn: de Wet Wapens en Munitie wordt op veel punten slecht uitgevoerd en gehandhaafd. (…)

Het rapport is een evaluatie van de Wet Wapens en Munitie uit 2005. Is de wet in orde en hoe gaat het met de handhaving in de praktijk? Het onderzoek werd gestart in maart 2010 en afgerond in augustus. Een groot aantal experts werd geraadpleegd, schriftelijk en met een reeks expertmeetings. Ambtenaren van politie, douane, justitie en wapenwereld wijzen op een lange reeks problemen. Onder andere:

– de politie houdt zich niet aan de verplichte jaarlijkse controle van vergunninghouders;

– politie krijgt nauwelijks informatie over geestelijke toestand vergunninghouders & er is onduidelijkheid over wanneer vergunningen ingetrokken moeten worden.

– de politie worstelt met het probleem van de psychische gesteldheid van aanvragers van een vergunning. Betrokkenen pleiten voor het ‘omkeren van de bewijslast’, zodat aanvragers van een vergunning zelf moeten aantonen dat ze geschikt zijn.

– het toezicht op vuurwapens heeft totaal geen prioriteit;

– in alle 26 politieregio’s is het toezicht weer anders geregeld;

– controle-afdelingen van de politie zijn onderbemand;

– betrokken ambtenaren en afdelingen ontberen de noodzakelijke kennis en expertise;

– het computersysteem (VERONA) dat het toezicht moet ondersteunen functioneert volstrekt niet

– cruciale informatie over vuurwapengebruik bij misdrijven komt niet bij de politie terecht: Politie en OM kunnen geen informatie uitwisselen

Opstelten ontkent in een reactie dat hij informatie heeft achtergehouden. Het rapport zou na Alphen in handen zijn gesteld van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Vandaag werd ook bekend dat een document dat meer inzicht kon verschaffen in de wijze waarop de gestoorde dader uit Alphen een wapenvergunning kon krijgen, definitief is verdwenen.

Bekijk op EenVandaag of UitzendingGemist de complete reportage

Geef een reactie

Laatste reacties (16)