332

‘Opstelten informateur’

Opdracht: kunnen VVD-CDA-PVV 18 miljard bezuinigen? ... Opstellen gedoogakkoord ... 'Gaat weken duren' ... Lubbers: 'dit kabinet is de wens van Rutte'

Informateur Lubbers adviseert VVD-voorzitter en oud-burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten te benoemen tot informateur.

Eindverslag Lubbers
De oud-burgemeester van Rotterdam die door Lubbers wordt voorgesteld als informateur heeft veel ervaring opgedaan met Leefbaar Rotterdam, een partij die volgens eigen zeggen voor ‘negentig procent’ overeenkomt met de PVV. Lubbers stelt Opstelten voor omdat het volgens hem ‘te vroeg’ is om tot formateur Rutte te komen.

Opstelten moet zorgen dat de partijen tot overeenstemming komen over een groot aantal punten. Volgens Lubbers gaat dat ‘weken’ duren, zo verklaarde hij tijdens een persconferentie. De punten zijn volgens de verklaring:

1. Immigratie
– Huwelijks- en gezinsmigratie
– Verhoging van het niveau taaltoetsen Nederlands
– Ingroei sociale zekerheid
– Koninkrijksrelaties en vrij personenverkeer
2. Integratie en Asiel
– Integratie en tegengaan radicalisering
– Regulering kledij openbare ambtsdragers
– Afschaffen van categoriale bescherming
– Verbeterde signalering strafbaar gedrag ten behoeve van de vreemdelingenketen
– Tegengaan, respectievelijk sterk versneld afdoen, van herhaalde asielaanvragen via herziene asielprocedure
– Arbeid verrichten tijdens asielprocedure
– Vervroeging medische toets in asielprocedure
– Bevordering terugkeer, integraal onderdeel van buitenlands beleid
– Gemeenschappelijke Europees Asielstelsel 2012
3. Veiligheid
– Invoering nationale politie
– Dadergerichte aanpak
– Structurele verankering veiligheidshuizen
– (Super)snelrecht
– Identiteitsvaststelling in de ketens (straf, jeugd en vreemdelingenketen)
– Begeleidingsplicht voor overlastgevende twaalfminners
– Verbeterde informatieuitwisseling

Uit de verklaring van Lubbers blijkt dat PvdA-leider Job Cohen onbedoeld de aanzet heeft gegeven tot de vorming van de rechtse coalitie. CDA-leider Verhagen wilde slechts praten over een coalitie met de PVV als de PvdA niet wilde deelnemen aan een middenkabinet. Lubbers bevestigde dat waarop Verhagen akkoord ging.

Tijdens de persconferentie stelde Lubbers dat het ‘onzin’ is Cohen de schuld in de schoen te schuiven zoals Rutte doet. “Rutte is de matchmaker, die wilde dit.”

 

cc-foto: BIM200

Geef een reactie

Laatste reacties (332)