115

Opstelten neust nu nog vaker in je smartphone

Opstelten in Kamerbrief: aantal internettaps afgelopen jaar vervijfvoudigd ... Aantal zegt niets over hoeveel mensen zijn afgeluisterd

Politie en justitie luisteren steeds meer telefoons af. Dat schrijft minister Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. Een nog grotere stijging vond plaats bij het aftappen van het internet. In 2012 was het aantal internettaps met bijna 17 duizend ruim vijf keer zo hoog als het jaar daarvoor.

Het aantal internettaps is volgens Opstelten gestegen door de opkomst van de smartphone. Het gevolg: de gebruiker wordt niet eenmaal, maar tweemaal afgeluisterd. Het aantal internettaps ligt volgens Opstelten door de smartphone in 2012 vijf keer hoger dan in 2011. Opstelten schrijft:

Wanneer daar een tap op wordt gezet, gaat het technisch gezien om twee taps: één op de spraak en één op het datakanaal.”

In 2012 zijn 25.487 telefoons afgetapt. Dat is een stijging van 3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Historische gegevens, zoals bijvoorbeeld de locatie van het begin van een gesprek, zijn 56.825 keer opgevraagd. Dat is een toename van ruim 10 procent. Minister Opstelten benadrukt dat het aantal taps niet gelijk staat aan het aantal getapte personen. “Omdat sommige verdachten zeer veel nummers in gebruik hebben en deze per getapt nummer in de statistieken worden opgenomen”, aldus de minister.

In het WODC-onderzoek valt te lezen dat het compleet onduidelijk is hoeveel mensen nu worden afgetapt. Er staat:

De Nederlandse cijfers geven echter geen inzicht in het aantal personen dat jaarlijks wordt onderworpen aan een tap […] of in het aantal opsporingsonderzoeken waarin de tap wordt ingezet en de aard van deze zaken […]. Hierdoor geven de Nederlandse cijfers weinig inzicht in de mate waarin Nederlandse opsporingsdiensten door het inzetten van een tap een inbreuk maken op de privacy van verdachten en betrokkenen. De politieke belangstelling voor het gebruik van de tap in de opsporingspraktijk komt voort uit het belang dat wordt gehecht aan de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. De mate waarin opsporingsinstanties hierop een inbreuk maken kan echter uit de voorhanden zijnde statistieken niet goed worden afgeleid, omdat niet duidelijk wordt hoeveel personen precies zijn getapt.”

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie concludeerde eerder nog in een onderzoek dat de telefoontap steeds minder effectief is. Informatie uit getapte gesprekken is lang niet altijd meer volledig, omdat er tegenwoordig verschillende vormen van communicatie zijn. Dat lijken politie en justitie nu te willen opvangen door meer internettaps.

Wat uit het huidige onderzoek ook naar voren komt is dat in Nederland veel vaker dan in de ons omringende landen gebruik van telefoon- en internettaps wordt gemaakt.

Lees hier(.pdf) de Kamerbrief van Opstelten.

Lees hier(.pdf) het WODC-onderzoek.

Geef een reactie

Laatste reacties (115)