11

Opstelten pakt faillissementsfraude aan

Minister van Veiligheid en Justitie wil strengere regelgeving en langere straffen doorvoeren

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil harder optreden tegen faillissementsfraude. Dat staat in een wetsvoorstel dat de minister woensdag voor advies naar diverse instellingen heeft gestuurd. De oude richtlijnen en wetten dateren van het einde van de 19e eeuw en zijn, alhoewel ze op een aantal punten zijn verbeterd, verouderd.

Opstelten wil om fraude te kunnen verbeteren bijvoorbeeld een aparte strafbaarstelling voor het overtreden van de administratieplicht bij faillissementen. Nog voordat de curator in beeld komt bij een faillissement, is het geld meestal al opzettelijk weggesluisd. De minister schrijft:

Verhaal is niet mogelijk omdat enige tijd voor het faillissement met frauduleuze bedoelingen – ofwel met het opzet om schuldeisers te benadelen bij een dreigend faillissement, ofwel om direct aan te sturen op het faillissement van de onderneming – activa uit de onderneming zijn weggehaald.

Anderzijds wil de minister ook dat onbehoorlijk ondernemerschap wordt bestreden. Wanneer bestuurders buitensporige uitgaven hebben gedaan voordat sprake is van een faillissement en het bedrijf in de financiële problemen hebben gebracht, strafbaar stellen. Ook wanneer het bedrijf op het nippertje nog gered kan worden. De minister:

Ook komt het voor dat ernstig wanbeheer de oorzaak is van het ten onder gaan van een onderneming. Bij het intreden van een faillissement is het kwaad dan al geschied: er is geen geld meer voor de schuldeisers en de mogelijkheden om de activa alsnog te achterhalen door ‘terugrechercheren’ zijn in de praktijk beperkt, onder andere omdat er met opzet geen of een onvolkomen administratie is gevoerd. Hierdoor ontspringen fraudeurs vaak de dans en worden schuldeisers benadeeld.”

De straffen voor fraudeurs worden wat Opstelten betreft verhoogd: fraudeurs die een onderneming door hun handelen in ernstige financiële problemen hebben gebracht, kunnen straks twee jaar cel krijgen. Zij die zichzelf daarbij ook nog eens hebben verrijkt, het dubbele.

NRC: Opstelten pakt faillissementsfraude aan – ‘past in aangekondigde lijn’

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (11)