6

‘Opvang buiten EU geen oplossing asielinstroom’

Als Europa asielzoekerscentra buiten zijn grenzen zou oprichten zullen er niet minder asielzoekers naar de Europese Unie komen

Uit het rapport van de Nederlandse Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken blijkt dat als Europa asielzoekerscentra buiten de EU opricht dit geen invloed heeft op de toestroom van asielzoekers naar de EU. De commissie, een adviesgroep van onafhankelijke deskundigen, adviseren de Nederlandse minister van immigratie en asiel over het steeds vaker genoemde ‘external processing’.

Asielzoekerscentra buiten de EU kunnen er wel voor zorgen dat afgewezen asielzoekers in Nederland niet in de illegaliteit belanden, maar door de strengere controles en migratiewetgeving is het voor asielzoekers al moeilijker geworden de EU binnen te komen.

De oprichting van asielzoekerscentra buiten de Europese Unie zal er voor zorgen dat de toeloop groter wordt. Asielzoekers die nu de reis naar een Europees land niet kunnen maken in verband met bijvoorbeeld geldgebrek en gezondheidsredenen kunnen dan in de regio aankloppen. Erkende asielzoekers zouden daarna naar de EU moeten worden overgebracht.

Trouw: Asielinstroom niet kleiner bij opvang buiten EU

Geef een reactie

Laatste reacties (6)