7

Opvragen privacygegevens nu makkelijker dankzij BoF

De digitale burgerrechtenbeweging heeft een website in het leven geroepen waar consumenten terecht kunnen voor hulp

Privacy-organisatie Bits of Freedom heeft de site pim.bof.nl online gezet. Dankzij deze website wordt het voor consumenten makkelijker om bij bedrijven informatie op te vragen over welke persoonsgegevens van hen worden bewaard. Consumenten kunnen op de website een brief opstellen, die vervolgens naar verschillende instanties gestuurd kan worden.

Uit een eerder onderzoek van BoF blijkt dat bedrijven nauwelijks de moeite nemen om persoonsgegevens op te sturen wanneer consumenten daar om vragen. Bedrijven zijn hiertoe wel verplicht. En wanneer informatie wordt vrijgegeven is deze vaak onder de maat.

Op de website kun je gemakkelijk een brief genereren die je naar verschillende organisaties kunt sturen. BoF helpt je bij het opstellen van de brief.

De digitale burgerrechtenbeweging legt op ook uit waarom het voor consumenten handig kan zijn om te weten waar en hoe ze geregistreerd staan:

Je hebt als burger het recht om inzage te krijgen in die registraties, eventuele fouten te laten corrigeren en – als de registratie niet nodig is – ook weer te laten verwijderen. Dat is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wbp). Die wet geeft je het recht om te controleren of de registratie van je persoonsgegevens juist, volledig, relevant en rechtmatig is.”

Het is goed om organisaties te vragen welke gegevens zij van je vastgelegd hebben. Eindelijk kun je je een beeld vormen van de databanken waarin je genoemd wordt en tot in welk detail gegevens van je zijn vastgelegd. En zo nodig vragen om verwijdering van die gegevens.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)